Ulaştırmada AB ile ortak vizyon

Ulaştırmada Türkiye'nin AB ile yoğun işbirliği yapaca-ğı döneme giriliyor.

Ulaştırmada AB ile ortak vizyon

Kaynak: Radikal