Üç aylık büyüme % 5.3

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), bu yılın ilk 3 aylık döneminde büyüme hızını yüzde 5.3 olarak açıkladı. DİE'den yapılan açıklamaya göre, ilk üç ayda gayri safi yurtiçi hasıla

Üç aylık büyüme % 5.3