Tuzla Tersaneleri Toplantısı

Tuzla Tersaneleri Toplantısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Tuzla Tersaneleri'nde Yaşanan Ölümlü İş Kazaların ve Alınacak Tedbirlerin Değerlendirildiği Toplantıda, Tersanelerdeki İş Kazalarının Yüzeysel Yaklaşımlarla Çözülemeyeceği, Konunun Kendine Has Şartları, Derinliği ve Birden Fazla Boyutunun Bulunduğu İfade Edildi.

Tuzla Tersaneleri Toplantısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Tuzla Tersaneleri'nde yaşanan ölümlü iş kazaların ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, tersanelerdeki iş kazalarının yüzeysel yaklaşımlarla çözülemeyeceği, konunun kendine has şartları, derinliği ve birden fazla boyutunun bulunduğu ifade edildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, toplantıda, gemi inşa sanayisinin son 5 yıllık dönemde 4 kat büyüdüğü, dünya sıralamasında 23. sıradan 4. sıraya yükseldiği, tersane sayısının da 37'den 84'e çıktığı belirtildi. Önümüzdeki 4 yıllık dönem sonunda tersane sayısının 144'e ulaşacağı belirtilen açıklamada, büyüme süreci devam ederken son dönemde Tuzla tersaneleri'nde meydana gelen üzücü olayların, ölümlü iş kazalarının, sebep ve sonuçlarıyla etraflıca değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, yapılan tespit ve değerlendirmelerde gündemde yer alan diğer sorunlar gibi tersanelerdeki iş kazalarının da, yüzeysel yaklaşımlarla çözülemeyeceği, konunun kendine has şartları, derinliği ve birden fazla boyutunun bulunduğu ifade edildi.

Meseleyi bütün yönleriyle, kuşatıcı bir bakışla ele almadan, tek bir zaviyeden bakarak kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmenin mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, konunun bir boyutunu ihmal eden, tek taraflı, sloganik ve kolaycı yaklaşımların ileride karşımıza çok daha ağır başka sosyal ve ekonomik sorunlar çıkaracağı hususlarının vurgulandığı belirtildi. Açıklamada, bu konuda ilgili bakanlıkların, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin kamu adına yetkili makamlar olarak, denetim görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını, ancak sektörün son beş yılda istihdam ve kapasite açısından yüzde 400'e varan büyüme hızı karşısında gerek denetimlerde gerekse iş sağlığı ve eğitimi konularında yetersiz kalındığı ifade edildi.

Açıklamada, tersanelerde işçi ve işveren açısından görünmeyen, kamuoyuna yansımayan zorlukların neler olduğu üzerinde de durulduğu belirtilirken bu çerçevede, alınacak tedbirlerin iş güvenliğini artırırken tersanecilik sektörünü de zayıflatmadan, tam aksine güçlendirmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Bilindiği gibi 2003 yılından bu yana gemi inşa sanayi alanında ülkemiz çok büyük başarılar yaşamaktadır. Bunun olumlu neticeleri de ekonomimizde, ihracat rakamlarımızda ve en önemlisi istihdam artışında görülmektedir. Bugün yan sanayiyle birlikte 200 bin insanımıza istihdam sağlayan bir sektörden bahsedilmektedir" denildi.

Ancak sektördeki 4-5 kata varan çok hızlı büyümenin, yetişmiş uzman ve ara eleman açığıyla alan yetersizliği gibi bazı sorunları da beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada, sektörde yaşanan patlama, istihdam ihtiyacına da yansıdığı, yan sanayi ile birlikte 200 bine kadar ulaşan istihdam ihtiyacını karşılayacak iş tecrübesine sahip eleman sıkıntısının baş gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, Tuzla bölgesinde geçen yılın Eylül ayından bu yana yaşanan 15 ölümlü iş kazasının, herkesi derinden üzdüğü ve bu gerçeğin ülke gündemine taşındığı belirtilirken, bu kazalara zemin hazırlayan olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için herkese görev ve sorumluluklar düştüğü ifade edildi.

Hükümetin alması gereken tedbirler olduğu gibi işverenlerin ve işçilerin de sorumluluk duygusuyla hareket etmesi, kurallara uymak için gereken özen ve hassasiyeti göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İnsan hayatının söz konusu olduğu bir yerde elbette konu ülke gündeminde yer alacak, konuşulacak ve tartışılacaktır" denildi.

Açıklamada, ancak bunu yaparken yazılı ve görsel medya organlarının da aynı sorumluluk bilincine sahip olmasının büyük önem taşıdığı ve konuya yüzeysel yaklaşmanın asıl çözümlerin gündeme getirilmesini geciktireceği ve bundan da hem sektörün, hem de Türkiye'nin zarar göreceği bildirildi.

İşçilerin hakları aranırken, sorunlar gündeme taşınırken işverenleri ve sektörü kötülüklerin sebebi gibi gösteren bir dil kullanmaktan kaçınılması gerektiği belirtilirken bu tür yaklaşımların doğuracağı olumsuz sonuçlardan sadece işverenlerin değil işçilerin de, sadece sektörün değil ülke ekonomisinin de olumsuz etkileneceği kaydedildi. Açıklamada, "Sonuç olarak, toplantıda ifade edilen tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda, tersanelerimizdeki çalışma koşullarını iyileştirmek, verimliliği ve iş güvenliğini birlikte artırmak için ne gibi tedbirler alınacağı belirlenerek, acil eylem planı çerçevesinde gereken adımlar atılacaktır" denildi.

Bakanlıklardan, sektör temsilcilerinden ve Meclis Araştırma Komisyonu'ndan gelen öneriler doğrultusunda üzerinde çalışılması ve hızla uygulamaya konulması değerlendirilen bazı tedbirler ele alındı:

"- Tuzla tersaneleri için endüstri bölgesi kararı, alınması, bu konudaki mevzuat düzenlemelerinin acilen yapılması - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bir acil eylem planı hazırlanması, yaz tatilinde bölgedeki okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının uygulanması, tersanelerde çalışan vasıflı vasıfsız tüm çalışanların bu eğitimden geçirilmesi ve belgelendirilmesi - Tersanelerdeki alan sıkışıklığının ortadan kaldırılması amacına yönelik olarak tersanelerimizin yaptığı anlaşmalar da göz önüne alınarak üretim planlamalarının yapılması - Orta vadede alan sıkışıklığının giderilmesi için Yalova bölgesi başta olmak üzere diğer sahillerde yeni kurulan tersanelere kapasite kaydırılması üzerinde çalışmalar yapılması - Tuzla tersane bölgesi ile entegre olarak çalışabilecek, gemi yan sanayi için organize ihtisas sanayi bölgesi kurulması - Tamamlanan Çekek, tekne imal ve tersane işletme yönetmeliğinin kısa sürede yürürlüğe sokulması - (Sektördeki gelişen iş hacmine paralel olarak 2002'de 10 adet olan Denizcilik Meslek Lisesi sayısı son 5 yıl içinde 39'a çıkarılmıştır.) Gemi inşa sanayine ara eleman yetiştirmek üzere ilk etapta 6 adet Gemi Yapım Meslek Lisesi'nin Tuzla ve Yalova bölgesinde 2008-2009 öğretim yılından başlamak üzere eğitim ve öğretime açılması - Gelişen sektörün ihtiyacına uygun olarak iş sağlılığı ve güvenliği müfettişlerinin sayısının sektör ihtisasına uygun olarak attırılması".

(MV-ÖZ-Y)

Kaynak: İHA