Tuzla Tersaneleri İçin Acil Eylem Planı

Tuzla Tersaneleri İçin Acil Eylem Planı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Tuzla Tersanelerinde Yaşanan Ölümlü İş Kazaları ile Kazaların Sebep ve Sonuçlarının Değerlendirildiği Toplantıda, Konuya 'Yüzeysel' Yaklaşmanın, 'Asıl Çözümlerin Gündeme Getirilmesini Geciktireceği ve Bundan da Hem Sektörün Hem de Türkiye'nin Kaybedeceğine' İşaret Edildi.

Tuzla Tersaneleri İçin Acil Eylem Planı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Tuzla Tersanelerinde yaşanan ölümlü iş kazaları ile kazaların sebep ve sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, konuya ''yüzeysel'' yaklaşmanın, ''asıl çözümlerin gündeme getirilmesini geciktireceği ve bundan da hem sektörün hem de Türkiye'nin kaybedeceğine'' işaret edildi.

İşçilerin hakları aranırken, sorunlar gündeme taşınırken işverenleri ve sektörü ''kötülüklerin sebebi'' gibi gösteren bir dil kullanmaktan kaçınılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir acil eylem planı hazırlanması, yaz tatilinde bölgedeki okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının uygulanması, tersanelerde çalışan vasıflı vasıfsız tüm çalışanların bu eğitimden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Tuzla Tersanelerindeki ölümlü iş kazalarının, sebep ve sonuçlarıyla etraflıca değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, toplantıda tersanelerdeki iş kazalarının yüzeysel yaklaşımlarla çözülemeyeceği; meseleyi bütün yönleriyle, kuşatıcı bir bakışla ele almadan, tek bir zaviyeden bakarak kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmenin mümkün olmadığı; konunun bir boyutunu ihmal eden, tek taraflı, sloganik ve kolaycı yaklaşımların ileride çok daha ağır başka sosyal ve ekonomik sorunlar çıkaracağı hususları vurgulandı.

Bu konuda ilgili bakanlıklar, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin kamu adına yetkili makamlar olarak, denetim görevlerini yerine getirmeye çalıştıkları, ancak sektörün son beş yılda istihdam ve kapasite açısından yüzde 400'e varan büyüme hızı karşısında gerek denetimlerde gerekse iş sağlığı ve eğitimi konularında yetersiz kalındığı ifade edildi.

Tersanelerde işçi ve işveren açısından görünmeyen, kamuoyuna yansımayan zorlukların neler olduğu üzerinde duruldu ve bu çerçevede alınacak tedbirlerin iş güvenliğini artırırken tersanecilik sektörünü zayıflatmadan, tam aksine güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Gemi inşa sanayisinin, yan sanayi ile 200 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olduğu belirtilerek sektördeki 4-5 kata varan çok hızlı büyüme, yetişmiş uzman ve ara eleman açığı ile alan yetersizliği gibi bazı sorunları da beraberinde getirdiği ifade edildi.