Haberler » Ekonomi » Türmob ile Sgk Arasında İşbirliği Protokolü - Ekonomi

Türmob ile Sgk Arasında İşbirliği Protokolü

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Türmob ile Sgk Arasında İşbirliği Protokolü

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Başkanlığı (SGK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TÜRMOB ile SGK arasında, sosyal güvenlik konusunda kayıt dışı istihdam, eksik bildirim ve gerçek ücretlerin tespit edilmesi ile Meslek Kodu Uygulaması açısından bağımlı çalışan meslek mensuplarının ücret skalasının belirlenmesini sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. Nail Sanlı ve SGK Başkan Yardımcısı Ali Pekten'in yanı sıra Sigorta Primleri Genel Müdürü V. Cüneyt Olgaç, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, Genel Sağlık Sigortası Tescil Daire Başkanı Namık Kaya, SGK Şube Müdürü Hüseyin Erkeç ve TÜRMOB Genel Saymanı Ülkü Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Akdora, TÜRMOB Genel İdare Müdürü Aysel Şimşek katıldı.

TÜRMOB adına protokolü imzalayan TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, sosyal güvenlik konusunun çok yakın geçmişe kadar Türkiye'nin kanayan bir yarası olduğuna işaret ederek, "Biz TÜRMOB olarak 1990'lı yıllarda 3 sosyal güvenlik kurumunun tek çatı altında birleşmesi gerektiğini söylemiştik. O zaman bazı çevreler ve kısmen kendi meslektaşlarımızdan bile bunun çok ütopik bir düşünce olduğu ve gerçekleşmeyeceği yönünde ifadeler gelmişti. Ancak bunun gerçekleşebildiğini 5510 Sayılı Reform Yasası ile birlikte çok net gördük. 3 tane sosyal güvenlik kuruluşu tek çatı altında toplandı. SGK böylece trendi yükselen kurumlar arasına girdi. SGK'nın oluşmasıyla birlikte Türkiye çok ciddi bir ilerleme göstermiştir. Tabi ki bazı aksaklıklar yaşandı ama bunların süreç içerisinde düzeleceğini biliyoruz. Meslek örgütü olarak mesleki sorunları ülke sorunlarından ayırmayan bir politika izliyoruz. Bu politikamızı bir slogan şeklinde çalışmalarımıza da katmışızdır. 90'lı yılların başında 3 kurumun tek çatı altında toplanması gerektiğini söylediğimiz gibi" diye konuştu.

"KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN KENDİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

SGK'nın önemli çalışmaları olduğunu vurgulayan Sanlı, şunları söyledi:

"Kayıt dışılığın önlenmesi, iyi bir SGK çatısının oluşması ve uygulamalara yansıması açısından bizde kendi üzerimize düşen görevi en azından kendi meslektaşlarımız ve üyelerimiz açışından bir protokole bağlamak istedik. Uzun süredir yürüttüğümüz ortak çalışma sonlandı ve bugün bir protokol aşamasına geldi. Sosyal güvenlik tüm bireyler için temel bir haktır. Çalışanları sosyal güvenlik haklarından yoksun bırakan kayıt dışı istihdama ve emeklilik haklarının eksik tesisine yol açan ücretlerin SGK'ya eksik bildirimini önlemek, hizmet akdi ile çalışan sigortalılara ödenen gerçek ücretin SGK'ya bildirimini sağlamak için çalışacağız. Toplumun tüm bireyleri için sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun bilinmesi ve bu hakkın tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla SGK ile TÜRMOB işbirliği yapmaya karar vermiştir."

EĞİTİM PROJESİ

TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış muhasebe meslek mensuplarının müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmalarına katkı sağlamak üzere uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde mesleki yetkinliklerini arttırmak ve geliştirmelerini sağlamak amacıyla "İlişiksizlik Belgesi Verilmesine İlişkin İş ve İşlemler, Asgari İşçilik Uygulamasına İlişkin İş ve İşlemler, İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Uygulama Esasları, 5510 Sayılı Kanun Kapsamında İşverene Uygulanan Teşvikler ve Diğer Uygulamaları" içeren eğitim projelerinin işbirliği protokolü kapsamında gerçekleşebileceğinin bilgisini verdi.

TÜRMOB BAĞIMLI ÇALIŞAN ÜYELER İÇİN ÜCRET TARİFESİNİ BELİRLEYECEK

Sanlı, işbirliği protokolü kapsamında yapılacak çalışmaların bir tanesinin bağımlı çalışan meslek mensuplarının ücret skalasının belirlenmesi olduğunu söyleyerek, bununla ilgili yapılacak çalışmanın en kısa zamanda tamamlanıp SGK ile paylaşılacağını kaydetti. Sanlı bu çalışmanın protokolün ayrılmaz bir parçası olacağını vurguladı. Sanlı, şöyle devam etti:

"Ayrıca TÜRMOB sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve sigortalı çalışmanın ve çalıştırmanın önemini vurgulamaya yönelik olarak üyelerine ve diğer işverenlere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve yayınlanan bültenlerinde SGK ile işbirliği yapacak."

Sanlı, işbirliği çalışmaları sırasında mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin diğer mesleklere nazaran Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Bu sevindirici bir durumdur. Çalışan üyelerimizin sosyal güvenlik prim ve gün sayısında ülkemizdeki diğer meslek gruplarının ortalamasının üzerinde olmaları sosyal güvenlik hassasiyetini göstermektedir. Meslektaşlarımızın sosyal güvenlik konusunda yüksek bir bilince sahip olduğunu da göstermektedir" ifadesini kullandı.

"MESLEK GRUPLARININ ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ KAYIT DIŞI İSTİHDAM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

SGK adına protokolü imzalayan SGK Kurum Başkan Yardımcısı Ali Pekten, ise şunları söyledi:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin çok taraflı olduğu, bu sorunun hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü gerçeğinden hareketle, Kurumumuza bakan yönüyle kayıt dışı istihdamla mücadelede, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) başarıyla uygulanmış, Yine Onuncu Kalkınma Planı 'Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması' öncelikli dönüşüm programı kapsamında 'Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadelede Denetim ve Yaptırımların Daha Etkin Kılınması' bileşenine yer verilerek bu mücadelenin bilgilendirme, bilinçlendirme kapsamındaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Kayıt dışı istihdam oranı TÜİK verilerine göre yüzde 52'lerden yüzde 37'lere kadar gerilediği değerlendirildiğinde mücadelenin başarılı şekilde ilerlediği görülmekte olup, bu kapsamda kayıt dışı istihdamın ortaya çıkış türlerinden birisi olan çalışanların elde ettikleri kazançların Kurumumuza eksik bildirilmesi hususu masaya yatırılmıştır. Bu mücadele kapsamında çeşitli meslek kuruluşları ile işbirliği yapılarak, Kasım/2012 dönemine ilişkin bildirgelerden itibaren meslek kodu uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama ile birlikte 4/1-(a) kapsamındaki her sigortalı için aylık olarak bildirilen olan meslek kodları sayesinde sigortalılarla ilgili olarak "meslek-ücret" ilişkisi kurulabilmekte, Kurumumuz ilgili birimleri bu verileri detaylıca inceleyip prime esas kazancın eksik bildirimine ilişkin tespitler yapma imkanı elde edebilmektedir. Bu çerçevede Kurumumuz tarafından öğretmenlik, mühendislik, mimarlık, doktorluk, eczacılık, avukatlık ve profesyonel sporculuk gibi bazı kalifiye ve profesyonel mesleklere ilişkin pirime esaslar kazançlar analiz edilerek gerekli raporlamalar düzenli olarak yapılmakta olup bundan sonra da yapılmaya devam edecektir.

Ayrıca sektörün en önemli mali temsilcilerinden olan TÜRMOB'un kayıt dışı istihdamla mücadelede işverenler, sigortalılar ile SGK arasında bir köprü görevi yaptığı dikkate alındığında,TÜRMOB ile imzalanan ücretlerin bildirimi, eğitim ve bilinçlendirme esasındaki işbirliği protokolünün sektörün diğer temsilcilerini ve kayıt dışı istihdamla mücadeleyi pozitif yönde etkileyebileceği düşünülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler