Türklerin yurtdışı seyahat harcamaları artacak

Türklerin yurtdışı seyahat harcamaları artacak

Visa Inc. tarafından küresel ölçekte gerçekleştirilen Uluslararası Seyahat ve Turizm Araştırması, önümüzdeki 10 yıl içinde uluslararası seyahatlerde büyük artış gerçekleşeceğini ortaya koydu.

Türklerin yurtdışı seyahat harcamaları artacak

Araştırmaya göre; 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 282 milyon hane, yılda en az bir uluslararası seyahat planlayacak. Araştırma, Türkiye ile ilgili de çarpıcı bir veriyi ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Türklerin uluslararası seyahat harcamalarının on yıl içinde 3 milyar artış göstererek 7 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Uluslararası Seyahat ve Turizm Araştırması sonuçlarına göre, önümüzdeki on yılda uluslararası seyahatlerde tüm dünyada büyük bir artış gerçekleşecek. Araştırmaya göre 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 282 milyon hane, yılda en az bir uluslararası seyahat planlayacak. Bu sayı 2015 yılına göre yüzde 35'e yakın bir artışa işaret ediyor. Küresel anlamda uluslararası seyahatlere yapılan yıllık harcamalar ise 2025 yılında 1.5 trilyon dolara ulaşacak. Uluslararası seyahat etmesi muhtemel hane halkının yılık ortalama harcama tutarının ise 5.305 dolara ulaşması öngörülüyor. Bu artışta rol oynayan etkenler arasında küresel boyutta büyüyen orta sınıf, internete erişimin artması, pek çok ülkede giderek gelişen ulaşım altyapısı ve seyahat için çok daha fazla zamanı olan yaşlı nüfusun artması yer alıyor.

Türklerin yurtdışı seyahat harcamaları artacak

Uluslararası Seyahat ve Turizm Araştırması, Türkiye ile ilgili de çarpıcı verileri ortaya koyuyor. Araştırmada, Türkiye'den yurtdışına gidenlerin ziyaret ettiği ortalama ülke sayısının 7 olduğu belirtilirken harcamalara ilişkin öngörülere de yer verildi. Araştırmaya göre Türklerin uluslararası seyahat harcamalarının on yıl içinde 3 milyar artış göstererek 7 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Verilere göre, seyahat eden hane halkı başına düşen yıllık yurtdışı seyahat harcaması 2015 yılında 1,177 dolarken bu rakam 2025 yılında 1,355 dolara çıkacak.

Araştırma, Türkiye'de uluslararası seyahat harcaması yapan hane halkının yaklaşık % 90'ının yıllık gelirinin 20 -150 bin dolar arası, geri kalan yüzdenin yılık gelirinin ise 150 bin dolar üstü olduğunu gösteriyor. Uluslararası seyahat harcamalarının 10 yıl boyunca her yıl büyüme yüzdesine bakıldığında ise yıllık geliri 20 ila150 bin dolar olan kesimin büyüme oranı %5.9, 150 bin dolar üstü yıllık geliri olan kesimin büyüme oranı ise %6.2 olarak öngörülüyor.
 
Türkiye'deki internet kullanıcısı sayısı ve cep telefonu sahipliğine ilişkin öngörülere göre ise, 2005 yılında 100 kişiye düşen cep telefonu adedi 64.4 iken bu rakamın 2025 yılında % 116,1'e çıkması bekleniyor. İnternet kullanımına baktığımızda ise 2005 yılında her 100 kişinin 15.5'i internet kullanıcısı iken 2025 yılında bu sayının 70'e ulaşması öngörülüyor.


En çok Çinliler uluslararası seyahate para harcayacak

2025 yılı itibarıyla en fazla uluslararası seyahat harcaması yapması öngörülen ilk 10 ülke arasında Çin ilk sırada yer aldı. Verilere göre, 2015 yılında 137 milyar dolar harcayan Çin hane halkının, on yıl içinde harcamalarını %86 artırarak yaklaşık 255 milyar dolar harcaması bekleniyor. Listede ikinci sırada yer alan ABD'nin harcamalarında ise on yılda %33; üçüncü sıradaki Almanya'da ise % 31'lik artış öngörülüyor.

Oxford Economics tarafından gerçekleştirilen araştırmada, seyahat harcamalarıyla ilgili geleceğe dönük projeksiyonlar ülkeler ve bölgeler bazında analiz edildi. Araştırmada tüm dünyadaki Visa kredi kartı sahiplerinin mevcut yolculuk davranışları incelenerek sektör içi tahminlerle ve seyahat alanında yapılan geleceğe yönelik projeksiyonlarla birleştirildi. Visa araştırması öngörülerine göre, 2015 yılında hane başına 4,644 dolar olan ortalama uluslararası yolculuk harcaması 2025 yılı itibarıyla ortalama yılda 5,305 dolara ulaşacak.