Türkiyenin İlk Evde Hasta Bakım Teknikerleri İş Sahasında

Türkiyenin İlk Evde Hasta Bakım Teknikerleri İş Sahasında

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı, dünyada insan hakları gelişimine paralel olarak son yıllarda ülkemizde de hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir.

Türkiyenin İlk Evde Hasta Bakım Teknikerleri İş Sahasında

Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamak amacıyla İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde evde hasta bakım programı açılmıştır. Evde hasta bakım programı 2009 yılında aktifleşmiş, ülkemizde 4 Üniversitede faaliyet göstererek mesleğinde uzmanlaşmış evde hasta bakım elemanları yetiştirmektedir. 2009 yılından bu yana mesleğinde uzmanlaşmış yaklaşık 100 evde hasta bakım programı öğrencisi mezun olmuştur.inönü üniversitesi saglık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrenci temsilcisi Cebrail toprak ın girişimleri sonucunda

Bir sosyal paylaşım sitesinde (https://www.facebook.com/groups/cebrailtoprak/) sağlık bakanlığı ve yetkililerine seslerini duyuran evde hasta bakım teknikerleri aralık ayında 4/B sözleşmeli alımlarda 12 kişilik kadro yer verildi.Ecdadımızın yolunda gitmek istiyoruz diyen evde hasta bakım teknikerleri

. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Vasiyetini kendilerine rehber olarak alıyorlar...

....."Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde kain ve malumu'l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim.

Şöyleki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim... Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze'ye kaldıralar, orada salah bulduralar.

... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.."

Evde hasta bakımı programından içerik olarak söz etmek istiyorum. Evde hasta bakım programı; bireyin hem tıbbi bakımını, hem de fiziksel ve psikolojik olarak iyileşmesini sağlayacak şekilde 2 yıl boyunca donanımlı bir bilgi birikimi sunarak evde hasta bakım öğrencilerini yetiştirmektedir. Hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen eğitimli sağlık elemanı yetiştirmektir. Eğitim süresince uygulamaları devlet hastanelerinin evde sağlık birimlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda yapmaktadırlar.

Ancak 2 yıl boyunca donanımlı bir şekilde evde hasta bakım uzmanı olarak yetiştirilmelerine rağmen; mezun olan yaklaşık 100 öğrenci meslek tanımlarının olmaması , kadro sayılarının azlıgı nedeniyle ve dikey geçiş sisteminde aldıkları dersler itibariyle emsal gösterilen bölümlere göre diyetisyen ve fizyoterapsit bölümlerine geçiş yapmamalarının sıkıntılarını yaşıyorlar

Hala eğitimine devam eden ve mezun olan öğrencilerin daha iyi hizmet verebilmesi için saglık bakanlıgı ve yök'ün evde hasta bakım teknikerleri yakından ilgilenmesini istiyoruz.