Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin buğday raporu

Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin açıkladığı ''Buğday Raporu''nda, ''buğday ekili alanların azaldığı, üretimin yerinde saydığı, buğday üretiminin duraklama eğilimine girdiği'' ifade edilirken, üreticinin desteklenmesi istendi. Derneğin, 2005 yılı hasat döneminin başlaması vesilesiyle

Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin buğday raporu