Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Yetkin: "Yapılması düşünülen yüzde 25'lik ekmek zammının haklı gerekçesi yok"

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, ekmek fiyatlarına yapılması düşünülen yüzde 25'lik zammın karşısında olduklarını, böyle bir zammın gerekçesinin olmadığını söyledi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Yetkin:

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, ekmek fiyatlarına yapılması düşünülen yüzde 25'lik zammın karşısında olduklarını, böyle bir zammın gerekçesinin olmadığını söyledi.

Yetkin, sebze ve meyve fiyatlarındaki spekülatif artışın önüne geçmek için özerk 'Sebze ve Meyve Piyasası Düzenleme Kurulu' oluşturulması önerdi.

İçkale Otel'de basın toplantısı düzenleyen Yetkin, ekmek fiyatlarına yapılması düşünülen yüzde 25'lik zammın

karşısında olduklarını belirterek, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu, zam gerekçesini buğday ve un fiyatlarındaki artış olarak gösterirse, dernek olarak bizi karşılarında bulurlar" dedi.

Yetkin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, sürdürdüğü ekmeklerin standardizasyonu çalışmasıyla Türkiye'nin her yerinde bir ekmeğin ağırlığının 300 gramdan az olamayacağını söyledi

Gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Yetkin, bunun sadece Türkiye'de değil dünyada yaşanan bir sorun olduğunu belirtti. Yetkin,gıda fiyat artışlarının, küresel ısınma, kuraklık ve ona bağlı olarak iklim değişiklikleri nedeniyle meydana gelen üretimdeki azalmanın bir sonucu olarak arz- talep dengesinin bozulmasından kaynaklandığını ifade etti.

Türkiye'de de özellikle sebze ve meyve fiyatlarında son günlerde büyük artışlar olduğunu, kış sebzelerinin bile hal fiyatlarıyla tüketicinin ödediği fiyatlar arasında 3-4 kata varan farklar bulunduğuna dikkat çeken Yetkin, sebze ve meyve piyasasının bağımsız bir kurul aracılığıyla düzenlenmesi önerisinde bulundu. Yetkin, bu önerisine şöyle anlattı: "Üretici ve tüketici temsilcilerinin, kamu temsilcileri ile birlikte ağırlıkta olacağı, özerk ve gerekli imkanlara sahip bir Sebze ve Meyve Piyasası Düzenleme Kurulu oluşturulmalı. Bu kurul, ürünlerin tarladan markete kadar olan tüm dolaşım aşaması üzerinde denetim yetkisine sahip olmalı ve tüketiciyi koruma ve haksız rekabeti önleme açılarından gerekli yasal yetkiyle donatılmalı. Bunun yanı sıra pazar yerleri düzenlenmeli ve marketler karşısında alternatif hale getirilerek sektörde tekelleşme önlenmeli, kayıt dışı satışların önlenmesi için denetim örgütlenmesine gidilmeli, sebze ve meyve ambalajı konusunda standartlar belirlenmeli."