Türkiye-suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı

Kilis'te, Türkiye-suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Kapsamındaki İkinci Teklif Çağrısı Hakkında Bir Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.

Türkiye-suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı

Kilis'te, Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamındaki ikinci teklif çağrısı hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (KİTSO) toplantıya Kilis Valisi Nevzat Turhan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Özçiloğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire amir ve müdürleri ile sanayici, işadamları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Vali Nevzat Turhan, Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı çalışmalarına 2004 yılında başlandığını hatırlatarak, "Program çerçevesinde Türkiye ile Suriye bu projeye ortak olarak katılmıştır. Kilis, Gaziantep ve Halep illerini kapsayan projenin ilk etabı olan Kamu Projeleri tamamlanmıştır. Şimdi projenin ikinci safhasına geçildi. Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı'nın toplam bütçesi 20 milyon dolardır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı'ndan (DPT) ayrılan 10 milyon dolara

yakın bir para söz konusudur. Bu projenin geliştirilerek sürdürülmesi çok önemlidir. Ayrılan kaynakların bitmesinden sonra da Türkiye ve Suriye arasındaki projenin devamı için yeni kaynaklar aktarılacağını düşünüyorum. Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı ile iki ülke arasında ekonomik, ticari, kültürel ve turizm potansiyelinin artırılması, sağlık ve bayındırlık alanlarında işbirliği yapılması ve kültürel değerlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Hazırlanan projeler Avrupa Birliği (AB)

fonlarından yararlanılan çalışmalara çok benzer şekilde hazırlanıyor" dedi.

Proje Koordinatörü Özgür Tekbaş ise toplantının içeriğine değinerek, "Toplantıda konu edilen eğitim formatlarını, daha önce hiçbir şekilde proje hazırlama sürecine dahil olmamış kurum, kuruluş ve kişileri baz alarak hazırlıyoruz. 2006-2008 yıllarını kapsayan programa her kuruluş en fazla 3 proje başvurusunda bulunabilecek. Toplam bütçenin ise en az yüzde 10'u faydalanıcı kurum tarafından karşılanmaktadır. Altyapı projeleri için 704 bin dolar, teknik işbirliği ve kapasite geliştirme projelerine 534 bin

dolar, girişimciliğin desteklenmesi projeleri için 2 milyon dolar, kültür ve turizm projeleri için 1 milyon dolar ayrıldı. Toplamda 4 milyon 306 bin dolar proje için beklenen tutardır. Proje başvuruları için internet adresinde bulunan ön başvuru formunun doldurularak 28 Aralık tarihine kadar proje koordinasyon merkezine elden verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Tekbaş, uygun bulunan projelerin kabul edileceğini ve finansman desteğinin sağlanacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Teknik işbirliği ve kapasite geliştirme alanında görevlilerin eğitimi, bölgesel insan kaynaklarının iyileştirilmesi, sağlık ve eğitim alanında işbirliği gibi birçok proje hayata geçirilebilir. Girişimciliğin desteklenmesi alanında ise imalat sanayi, ticaret, bölgelere ait yerel ürünlerin tanıtılması, teknoloji transferleri gibi konular projelere dahil edilebilir. Kamu kurum ve kuruluşları; tarih, kültür ve turizm alanında isteyen sivil toplum örgütlerine proje verebilir."

(MAD-GS-E)