Türkiye, Rüşvetle Mücadelede Sınıfta Kaldı

Türkiye, Rüşvetle Mücadelede Sınıfta Kaldı

Türkiye'nin, Rüşvetle Mücadelede ve Taraf Olduğu Uluslararası Ticarette Yabancı Görevlilere Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesini Uygulamada Eksiklikleri Saptandı.

Türkiye, Rüşvetle Mücadelede Sınıfta Kaldı

Türkiye'nin, rüşvetle mücadelede ve taraf olduğu uluslararası ticarette yabancı görevlilere verilen rüşvetin önlenmesi sözleşmesini uygulamada eksiklikleri saptandığı için OECD bir yıl sonra tekrar inceleme yapılmasına karar verdi.

24 Eylül 2000'de Türkiye tarafından yürürlüğe sokulan uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvetin önlenmesine ilişkin OECD Sözleşmesi çerçevesinde kurulan Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'nun (WGB) son toplantısı, 4-7 Aralık 2007 tarihlerinde Paris'te gerçekleşti. Toplantıda Türkiye'nin ikinci aşama inceleme raporu da ele alındı. Ancak çalışma grubunun kanaati söz konusu sözleşmenin uygulamasında bir takım eksiklikler olduğu yönünde olunca, ikinci aşama raporunun bir yıl

sonra tekrar incelenmesine karar verildi.

Dışişleri'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin iç hukuka uyarlanması amacıyla 2003 ve 2005'te mevzuat değişikliklerine gidilmişti. Ancak Paris toplantısı, daha etkin sonuç almak için yeni tedbirler alınması gerektiğini gözler önüne serdi" denildi.

(DS-NÇ-Y)

Kaynak: İHA