Türkiye'nin Yeni Katılım Ortaklığı Belgesine Onay

Türkiye'nin Yeni Katılım Ortaklığı Belgesine Onay

AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin 4'üncü Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesini Tartışmadan Onayladı.

Türkiye'nin Yeni Katılım Ortaklığı Belgesine Onay

AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin 4'üncü gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesini tartışmadan onayladı.

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyinden yapılan açıklamada, belgede katılım sürecinde öncelikler, koşullar ve prensiplerin gözden geçirildiği belirtildi.

Yeni Katılım Ortaklığı Belgesinde, önümüzdeki 3-4 yılda (kısa vadede) Türkiye'nin, ''demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları, yurttaşlık ve siyasi haklar, ekonomik ve sosyal haklar, azınlık hakları, kültürel haklar, azınlıkların korunması, bölgesel ve uluslararası yükümlülükler, ekonomik kriterler ve farklı müzakere fasıllarıyla ilgili topluluk müktesebatına uyum'' konularında reformlar yaparak uygulamaya geçirmesi isteniyor.

Müzakerelerin hedefinin üyelik olduğu belirtilen belgede, Türkiye'den öncelikli olarak ''sivil-asker ilişkilerini AB standartlarıyla uyumlu hale getirmesi, ordu ve savunma politikası üzerinde TBMM'nin eksiksiz gözetim yapabilmesini sağlaması, askeri mahkemelerin görev alanının sadece askeri personelin görevleriyle ilgili konularla sınırlandırması, din özgürlüğüne ve azınlık haklarına tam saygı göstermesi, Türkçe dışındaki dillerde televizyon yayınlarını kolaylaştırması ve AB üyesi bütün ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi'' gibi taleplere yer veriliyor.

AB'nin Katılım Ortaklığı Belgesinin ardından Türkiye'nin detaylı reform planlarının yer aldığı Ulusal Programını hazırlayarak AB'ye sunması bekleniyor.

Kaynak: AA