Türkiye'nin ilk Orta Vadeli Programı hazır

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanması gereken ve 2006-2008 dönemini kapsayacak ilk Orta Vadeli Program'da son aşamaya gelindi. Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir ''yol haritası'' olarak nitelenen Program, 3 yıllık dönem için hazırlanıyor. Her yıl

Türkiye'nin ilk Orta Vadeli Programı hazır