Türkiye'nin İhracatı, Hammadde İthalatının Yüzde 86.6'sını Karşıladı

İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 Türkiye'nin hammadde ithalatı 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 oranında artışla 145 milyar 733 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin İhracatı, Hammadde İthalatının Yüzde 86.6'sını Karşıladı

İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 Türkiye'nin hammadde ithalatı 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 oranında artışla 145 milyar 733 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk 10 ayında yüzde 13.4 oranında artışla 126 milyar 277 milyon dolara yükselen Türkiye'nin toplam ihracatı, hammadde ithalatının yüzde 86.6'sını karşıladı. Diğer bir ifadeyle Türkiye her 100 dolarlık ihracata karşılık 115 doları ara malı olmak üzere toplam 155 dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

ANKA'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye 2012 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2.9 azalışla 195 milyar 783 milyon dolar düzeyinde ithalat yaptı. Bunun 27 milyar 448 milyon dolarını yatırım malları, 21 milyar 766 milyon dolarını tüketim malları, 145 milyar 733 milyon dolarını ara malları (hammadde) ithalatı oluşturdu. Yatırım malları ithalatı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 11 oranında, tüketim malları ithalatı yüzde 12.7 oranında azalırken, hammadde ithalatı yüzde 0.4 oranında artış gösterdi. İlk 10 ayda diğer mallar ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 26.3 artışla 835 milyon dolara yükseldi. Bir başka ifadeyle toplam ithalatın yüzde 72'sini hammadde, yüzde 12.4'ünü tüketim malları, yüzde 15.3'ünü yatırım malları, yüzde 0.3'ünü diğer mallar ithalatı oluşturdu.

-İHRACATIN HAMMADDE İTHALATINI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 86.6-

Türkiye'nin 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirdiği 126 milyar 277 milyon dolarlık ihracat bu dönemdeki hammadde ithalatının yüzde 86.6'sini karşıladı. Ocak-Ekim döneminde ihracatın 195 milyar 783 milyon dolar düzeyindeki ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 9.3 puan artarak, yüzde 64.5 düzeyinde gerçekleşti. Diğer bir deyişle Türkiye her 100 dolarlık ihracata karşılık 115 doları ara malı olmak üzere toplam 155 dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

/**

İhracat ve hammadde ithalatı

İhracatın

Hammadde Ham. İthal.

İthalatı İhracat Karşılama

Yıllar (milyar$) (milyar$) Oranı (%)

1996 29.1 23.2 79,8

1997 32.1 26.3 81,8

1998 29.9 27.0 90,2

1999 26.9 26.6 99,0

2000 36.0 27.8 77,1

2001 30.3 31.3 103,4

2002 37.6 36.1 95,8

2003 49.7 47.3 95,0

2004 67.5 63.2 93,5

2005 81.9 73.5 89,7

2006 99.6 85.5 85,9

2007 123.6 107.3 86,8

2008 151.7 132.0 87,0

2009 99.5 102.1 102,6

2010 131.4 113.9 86,6

2011 173.1 135.0 77,9

2012

Ocak-Ekim 145.7 126.3 86,6

**/

.

-SANAYİ İÇİN İŞLEM GÖRMÜŞ HAMMADDE İTHALATI 56.2 MİLYAR DOLAR-

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde hammadde kapsamında sanayi için işlem görmemiş ürün ithalatı yüzde 3.5 azalışla 13 milyar 73.5 milyon dolara gerilerken, aynı ürünlerin ihracatı ise yüzde 1 artarak 3 milyar 385 milyon dolar oldu. Anılan dönemde sanayi için işlem görmüş ürün ithalatı yüzde 4.2 azalarak 61 milyar 752 milyon dolara gerilerken, ihracatı yüzde 31.9 artarak 49 milyar 962 milyon dolara ulaştı. İşlem görmemiş yakıt ve yağ ithalatı yüzde 3.7 azalarak 1 milyar 5 milyon dolara gerilerken, ihracatı yüzde 120.4 oranında artışla 197.5 milyon dolar oldu. Yatırım mallarının aksam ve parçalarının ithalatı yüzde 1.7 azalarak 8 milyar 899.5 milyon dolara inerken, ihracatı ise yüzde 2.1 artışla 3 milyar 709 milyon dolara ulaştı. Taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları ithalatı yüzde 10 azalışla 9 milyar 334 milyon dolar, esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadde ithalatı yüzde 17.2 azalışla 3 milyar 88 milyon dolar, esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammadde ithalatı yüzde 18.2 artışla 1 milyar 742 milyon dolar, işlem görmüş diğer yakıt ve yağlar ithalatı yüzde 5.4 artışla 14 milyar 547 milyon dolar oldu.

-TAŞIMACILIK HARİÇ YATIRIM MALLARI İTHALATI 22.5 MİLYAR DOLAR-

Türkiye'nin yatırım malı ithalatının 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalışla 27 milyar 448 milyon dolar olduğu 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde, ihracatı ise yüzde 3.7 azalışla 11 milyar 215 milyon dolara geriledi. Bu dönemde taşımacılık araçları hariç yatırım malları harcamaları için yapılan ithalat yüzde 8.4 azalarak 22 milyar 545 milyon dolara gerilerken, ihracatı yüzde 5.9 artarak 6 milyar 688 milyon dolara yükseldi. Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri ithalatı yüzde 21.1 azalışla 4 milyar 903 milyon dolar, ihracatı yüzde 15.1 azalarak 4 milyar 527 milyon dolar oldu.

/**

Dış ticaretin yapısı (2012 Ocak-Ekim, milyon dolar)

Değ.(%) Değ.(%)

İhracat 2012/11 İthalat 2012/11

YATIRIM MALLARI 11.214.7 -3,7 27.448,5 -11,0

Yatırım malları

(taşımacılık hariç) 6.687.7 5,9 22.545.1 -8,4

Sanayi ile ilgili

taşımacılık araç ve ger. 4.527.0 -15,1 4.903.3 -21,1

HAMMADDE (ARA MALLAR) 69.372.1 23,2 145.733.4 0,4

Sanayi için işlem

görmemiş hammaddeler 3.384.9 1,0 13.072.5 -3,5

Sanayi için işlem

görmüş hammaddeler 49.962.5 31,9 61.752.1 -4,2

İşlem görmemiş yakıt

ve yağlar 197.5 120,4 1.004.9 -3,7

Yatırım mal. aks.,par. 3.709.0 2,1 8.899.5 -1,7

Taşımacılık araçlarının

aksam ve parçaları 6.790.3 1,9 9.334.4 -10,0

Esası yiyecek ve içecek

olan işlenmemiş hammadde. 228,2 41,9 3.088.2 -17,2

Esası yiyecek ve içe. olan

işlenmiş hammaddeler 1.518.8 -1,9 1.742.4 18,2

İşlem görmüş diğer

yakıt ve yağlar 3.580.8 21,0 14.547.2 5,4

Gizli veri 32 292 2 16,6

TÜKETİM MALLARI 45.296.2 5,4 21.765.7 -12,7

DİĞERLERİ 394.6 -5.8 835.1 26,3

TOPLAM 126.277.5 13,4 195.782.7 -2,9

**/ - Ankara