Türkiye, kış turizminde yetersiz

Türkiye, kış turizminde yetersiz

Türkiye'nin, yüzölçümünün yaklaşık yüzde 55'i 1500-3 bin metre yükseklikte ve dağlık alanları Alpler'in 2-3 katı olmasına karşın, kış turizmi yatak sayısı toplam turistik yatak sayısının sadece binde 9'u civarında.

Türkiye, kış turizminde yetersiz