Türkiye Kamu-sen Başkanlar Kurulu Toplantısı

Türkiye Kamu-sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Yapılan Yüzde Artı Yüzde 4'lük Zamma İlave Olarak, 2007 Yılı Mart Ayından İtibaren, En Düşük Memur Maaşına 300 YTL Ek Zam Yapılmasını Önerdi.

Türkiye Kamu-sen Başkanlar Kurulu Toplantısı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, yapılan yüzde artı yüzde 4'lük zamma ilave olarak, 2007 yılı Mart ayından itibaren, en düşük memur maaşına 300 YTL ek zam yapılmasını önerdi.

Memur maaşlarının reel olarak artmadığını savunan Akyıldız, son dönemde 147 bin kamu çalışanının özelleştirme nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı. Akyıldız, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, özellikle memurlar açısından çok zor bir yılın geride bırakıldığını belirterek, hükümetin 2006 yılı için yaptığı ekonomik tahminler tutmayınca, memurlara yapılan yıllık yüzde 5'lik maaş artışının da enflasyona yenik düştüğünü kaydetti. İktidarın, memur maaşlarını 6 ay gecikmeyle enflasyona endekslediğini ifade eden Akyıldız, "Bu da 6 ay boyunca maaşı eriyen memurun. 6. ayın sonunda ancak enflasyon kadar yani sıfır zam alması anlamına gelmektedir. Ayrıca, çalışanlar üzerindeki vergi yükünün her geçen gün arttığını ve gelirin büyük bölümünün vergiye gittiğini görmekteyiz. Buna rağmen gelir vergisi istisna rakamları, yıllık enflasyon oranının alımda artırılarak. Özellikle çalışan kesim üzerindeki vergi yükü daha ağırlaştırılmıştır. Bu gerçekler karşısında bir savunması kalmayan siyasi irade, çareyi, geçtiğimiz yıl Türkiye Kamu-Sen'in söke söke aldığı denge tazminatına sarılmakta bulmuştur" diye konuştu. Hükümetin, yaptığı ücret artışlarına denge tazminatını da ekleyerek, memur maaşlarının reel olarak arttığını iddia ettiğini vurgulayan Akyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak şu kabul edilmelidir ki denge tazminatı bir maaş zammı değil, kurumlar arasında bugüne kadar yapılan ayrımcılığın giderilmesi, oluşan farkın kapatılması için konfederasyonumuz tarafından atılmış bir adımdır. Bu da bazı konfederasyonların ısrarla karşı çıkmalarına rağmen Türkiye Kamu-Sen'in zaferi olmuştur. Memurlara 2006 yılında açıklanan enflasyon rakamları oranında zam yapılmıştır. Eğer hükümet bunun aksini iddia ediyorsa ve reel olarak memur maaşlarının yükseldiğini söyleyebiliyorsa öyleyse neden bugün memurlarımıza enflasyon farkı ödemektedir? Bunu açıklasın. 2006 yılını reel anlamda sıfır zamla geçirmek zorunda kalan kamu çalışanları sosyal ve psikolojik olarak da yıpratılmıştır. Kamuda sözleşmeli personel çalıştırma yaygınlaşmış iş güvencesi ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Değişik istihdam şekilleriyle kamuda çok çeşitli ve çok başlı bir yapı oluşturulmuştur. İktidarın, memur karşıtı tutumu, tayinler, atamalar, sözleşmeli statüde istihdam ve özelleştirmeler sonucunda, milyonlarca memurumu? tedirgin edilmiş, aileler parçalanmış ve dağıtılmıştır. Son dönemde 147 bin kamu çalışanı özelleştirme nedeniyle mağdur olmuş. 100 binin üzerinde kamu çalışanının da yerleri değiştirilmiştir. Hükümetin bu haksız uygulamaları nedeniyle su anda 30 bin kamu çalışanı hakkını mahkemeler aracılığıyla aramaktadır. Siyasi iradenin kamuya ve kamu çalışanına saldırıları bunlarla da kalmamış, yetkililer her durumda ülkemizin sorunlarına neden ve çözüm olarak memurları göstermişlerdir. Kamu görevlilerini çalışmamakla, yan gelip yatmakla suçlamış ve itibarını zedelemişlerdir. Ancak bunları söylerken, onlara çalışabilecekleri uygun iş ortamı hazırlamak şöyle dursun sefalet ücretini bile çok görmüşlerdir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi hazırlanan kanunlarla memur hakları geriletilmeye çalışılmış memurluk güvencesi ellerinden alınmaya çalışılmıştır. Sosyal Güvenlik Reformu ile de sosyal güvenlik açıklarının faturası kamu çalışanlarına çıkarılmak istenmiştir. Ama yanlış hesap Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştür. Sosyal güvenlik açıklarının nedeni olarak kamu görevlilerini gösteren ve memurlarımıza saldıranlar bilmelidir ki, milletimizin kaynaklarını hortumlayanlar elini kolunu sallayarak aralarında dolaşmaktadır".

Akyıldız, Türk Kültür Sanat-Sen'in 2-18 Ekim 2006 tarihlerinde gerçekleştirdiği Aspendos Festivali'nin bir şenlik havasında geçtiğini, festivale yaklaşık 12 bin yerli ve yabancı izleyicinin katıldığını ifade ederek, "Bu denli büyük önemli ve ciddi bir organizasyonun açılısını Kültür ve Turizm Bakanımız adına müsteşar yardımcısının yapmış olmasına rağmen, sendikamız ne Başbakanlık Tanıtma Fonundan ne Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermayesinden ne de Ulusal ve Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinliklerine Yardım Yönetmeliği hükümlerinden faydalandırılmamıştır. Bu durumun tek sebebi olarak da adımızın Türkiye Kamu-Sen olması gösterilmiştir. AB şakşakçılarına, bölücülere, mozaikçilere ardına kadar açılan kapılar, Türk kültürüne ve Türkiye Kamu-Sen'e kapatılmıştır" şeklinde konuştu.

2006 yılında memur maaşlarının reel olarak artmadığını, milletin büyümden hiç pay alamadığını iddia eden Akyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkarılan her kanunla memurlar yok edilmeye, hakları budanmaya çalışılmıştır. Özelleştirmeler ve tayinler nedeniyle kamu görevlilerinin yüzde 20'si yer değiştirmek zorunda kalmış, yüzbinlerce memur ailesi parçalanmış, dağıtılmıştır. Yapılan haksızlığa karşı çıkan memurlar, mahkeme kapılarında sürünmektedir. Ekipman eksikliği ve ücret yetersizliğine rağmen kamu hizmetleri kesintisiz bir şekilde sürmekteyken, memurlar sürekli toplumumuzla karşı karşıya getirilmektedir. Bu vesile ile toplumda dolaylı da olsa devletimize ve kurumlarına karşı güvensizlik ve husumet oluşturulmaktadır. Uluslararası sözleşmelere ve bundan önce verilen tüm sözlere rağmen, kamu görevlilerinin grev ve toplu sözleşme hakkı tanınmamıştır. Avrupa Sosyal Şartı'na konulan çekinceler kaldırılmamış, çalışanlara kendileri ve ailelerinin insanca yaşayabileceği bir ücret talep etme hakkı dahi tanınmamıştır. Bu hükümet içeride söylediklerini dışarıda yalanlamış, toplu görüşmede kabul ettiğini, görüşme sonunda inkar etmiş, memurlara seçim öncesinde verdiği sözleri, seçimden sonra unutmuştur. Memurlarımıza, çalışanlarımıza zam yapmamış, büyümeden pay vermemiş, kamu çalışanlarını tehditle, baskıyla yıldırmaya sesini kısmaya çalışmıştır. Ama korkunun ecele taydaşı yoktur. Hesap günü yaklaşmıştır. Siyasi irade her ne kadar unutkan olsa da yaptığı zulmün unutulacağını sansa da kamu görevlileri ve milletimiz kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de hatırlayacak hafızaya sahiptir".

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, bu yıl Mart ayından itibaren, en düşük devlet memuru maaşına 300 YTL ile başlayacak ve üst kademelere azalarak yansıyacak bir zam yapılmasını önerdi. Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Akyıldız, Kerkük ve Telafer'de Türkmen nüfusunun tasfiye edildiğini belirterek, Türkiye'nin bu gelişmeleri izlemekle yetindiğini kaydetti.

(YZE-ÖK-E)