Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Erzincan Şube Başkanı Ömer Terzi'den Açıklama

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Erzincan Şube Başkanı Ömer Terzi'den Açıklama

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Erzincan Şube Başkanı Ömer Terzi, Emekli Aylıklarında Taban Aylıklarının Eşitlenmesi Gerektiğini Bildirdi.

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Erzincan Şube Başkanı Ömer Terzi'den Açıklama

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Erzincan Şube Başkanı Ömer Terzi, emekli aylıklarında taban aylıklarının eşitlenmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Başkanlar Kurulu toplantısına katıldıktan sonra Erzincan'a dönen Şube Başkanı Ömer Terzi, toplantıda, son günlerde yaşanmakta olan kritik sürecin ele alındığını söyledi. 85 Şube Başkanının katıldığı Başkanlar Kurulu toplantısında, işçi emeklisi, dul ve yetimlerinin yaşamakta olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılmakta olan değişikliklerin de değerlendirildiğini anlatan Terzi, emeklilerin durumların iyileştirilmesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yer almasını istedikleri talepleri şöyle sıraladı:

"Emekli aylıklarındaki farklılıklar ve eşitsizlikler giderilmeden, aylıkların artışında ortak bir hükmün getirilmesi, var olan farkları daha da büyütecektir. Esas olan, bugüne kadarki haksızlıkları sona erdirecek bir 'Emeklilik sigortası sistemi' oluşturmaktır. Tek çatı kurumuyla birlikte, emekli aylıklarında ilk adım olarak taban aylıklar eşitlenmelidir. Bu yapılmadığı taktirde, işçi ve memur emeklileri arasındaki eşitsizlikler artarak sürecektir Emeklilerin almakta olduğu gelir veya aylıkların artışında, altı aylık dönemler olarak yeni bir sistem getirilmektedir. Buna göre, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen tüketici fiyat artışındaki oran kadar işçi emeklisi, dul ve yetimlerin aylık ve gelirlerinde artış öngörülmektedir. Bu düzenleme, emeklileri korumaktan uzaktır. Altı aylık tüfe artışıyla birlikte refah payı da verilmelidir.

Malullük ve ölüm aylıklarındaki koşullar da değişmektedir. Her iki sigorta kolunda da şartlar ağırlaştırılmaktadır. Risk gerektiren bu kapsamda yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için 506 sayılı Kanun'daki hükmün korunması gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda, ilk defa sigortalı olacakların emekli aylığına hak kazandıklarında çalışma yasağının getirilmesi yönündeki değişiklik yeniden gözden geçirilmeli, sosyal güvenlik destek primi ödeme koşuluyla, emeklilerin çalışma hakkının korunması sağlanmalıdır.

Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en önemli kolunu oluşturmaktadır. Genel Sağlık Sigortası düzenlemeleri, hem sağlık primlerini artırmakta, hem de katkı bedeli olarak yeni bir sistem getirilmektedir. Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Başkanlar Kurulu olarak, işçi emeklilerinin katkı bedelinin dışında tutulmasını savunmaktayız. İşçi emeklilerinin almakta olduğu aylıklar geçim özelliği taşımadığından dolayı, bu kesimin katkı payını ödeme gücü yoktur." (ST-CMH-Y)