Türkiye ile ABD Arasında 'Nükleer' Anlaşma

Türkiye ile ABD Arasında 'Nükleer' Anlaşma

Türkiye ile ABD Arasında İmzalanan 'Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Yasalaştı.

Türkiye ile ABD Arasında 'Nükleer' Anlaşma

Türkiye ile ABD arasında imzalanan 'Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ile ABD arasında 'Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı' ele alınarak yasalaştırıldı. Muhalefetin sert bir dille eleştirdiği yasa tasarısıyla ilgili söz alan CHP Milletvekili Onur Öymen, "Türkiye'nin, temel çıkarlarına aykırı olan bu anlaşmada bu konudaki temel yaklaşım açıkça ifade edilmedi. Bunu bir eksiklik olarak görüyoruz. ABD, NATO üyesi ülkelerden sadece Türkiye ile böyle bir anlaşma yapıyor" diye konuştu.

Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin ise, bunların doğru olmadığını belirterek, "Niye kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışıyorsunuz? Yasanın ülkemizin menfaatlerine aykırı hiçbir yönü bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından yasa kanunlaştı. Yasa çerçevesinde kitle imha silahlarının ve füze fırlatma sistemleriyle bunlarla bağlantılı çift kullanımlı malzemeler ve teknolojinin yayılmasının önlenmesi, bu tür malzemelerin yetkisiz kişiler tarafından edinilmesini önleme, kötü niyetli son kullanıcılara ve son kullanımlara transferlerin denetim altına alınması için, ekonomik, teknik ve ilgili diğer yardımların sağlanmasının kolaylaştırılması konusunda ABD-Türkiye işbirliği yapacak. Aynı anlaşmayla ihraca kontrolü alanında lisans ve uygulayıcı kurumlara, ABD tarafından kitle imha silahlarının üretiminde kullanılabilecek, hassas teknoloji ihtiva eden çift kullanımlı malzemelerin tespit edilebilmesine imkan verecek uzmanlık ve teknik donanım verilecek. ABD Türkiye'ye yine bu alanda veritabanı, bilgisayar yazılımı, eğitim veya araç-gereç, malzemeler, tahsisat ve teknoloji tedariki şeklinde, bedelsiz yardım sağlayacak.

(AU-RO-RO-Y)

Kaynak: İHA