Türkiye Devlerle Yarışıyor

Türkiye Devlerle Yarışıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Omü) Öğretim Görevlisi Şerafettin Özışık, Türkiye'nin Dünya Patent Alımı Sıralamasında Almanya, ABD, Fransa, İtalya ve İsviçre'den Sonra 6. Sırada Bulunduğuna İşaret Ederek, Türkiye'nin Bu Başarısıyla İngiltere, Hollanda, İsveç, Danimarka, Hindistan ve Kanada Gibi Ülkelerinde Aralarında Bulunduğu 186 Ülkeyi Geride Bıraktığını Söyledi.

Türkiye Devlerle Yarışıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Görevlisi Şerafettin Özışık, Türkiye'nin dünya patent alımı sıralamasında Almanya, ABD, Fransa, İtalya ve İsviçre'den sonra 6. sırada bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu başarısıyla İngiltere, Hollanda, İsveç, Danimarka, Hindistan ve Kanada gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu 186 ülkeyi geride bıraktığını söyledi.

Büyümenin üretime, üretimin teknolojiye, teknolojinin de araştırmalar sonucu elde edilen patente bağlı olduğuna dikkat çeken Şerafettin Özışık, "Günümüzde hızla gelişen teknolojiyle birlikte üretim ortamı her geçen gün yenilenmekte, 'araştırma-geliştirme' ve 'tasarım' gibi dolaylı nitelikteki üretim maliyetlerinin toplam üretim maliyetleri içindeki payı da her geçen yıl artmaktadır. Türkiye yıllardır yüksek teknolojili ara girdiler için yüksek miktarlarda döviz transferi yapmış bir ülke" dedi.

Özışık, Türkiye'de AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, 2004 yılından itibaren Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları uyarınca mükelleflere AR-GE harcamalarının yüzde 40'ını matrahlarından indirme imkanının tanınmasıyla birlikte patent sayısında da ciddi artışlar kaydedildiğini ifade etti. Özışık, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun tasarısının yasalaşmasıyla Türkiye'nin gelecek on yılda teknoloji üreten ve satan bir ülke konumuna geleceğini vurguladı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Türk Patent Enstitüsü'nün verilerinden değerlendirme yapan Özışık, "2007 yılında dünyada alınan toplam patent sayısı 4 bin 791'dir. Türkiye, patent tescillerinin ülkelere göre dağılımında da 319 patentle Almanya, ABD, Fransa, İtalya ve İsviçre'nin ardından 6. sırada yer alıyor. Türkiye bu başarısı ile aralarında Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Belçika, Avusturya, Danimarka, Kanada, İsrail ve Hindistan'ın da bulunduğu toplam 186 ülkeyi de geride bırakıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin 2005 yılında 95 olan patent sayısı, 2006 yılında 122'ye, 2007 yılında da 319'a yükseldiğini aktaran Özışık, patent tescillerinin IPC sınıflandırmasına göre de; toplam 319 patentin 95'inin A (İnsan ihtiyaçları), 46'sının B (İşlemlerin uygulanması, taşıma), 21'inin C (Kimya, metalürji), 29'unun D (Tekstil, k İstanbul'un 213 patentle birinci sırada bulunurken, Ankara 34 patentle ikinci, İzmir ve Bursa'da 12'şer patentle üçüncü ve dördündü sırada yer aldığına işaret etti. Özışık, şöyle devam etti:

"Afyon, Kayseri ve Konya 5'er patentle bu illeri takip ederken, Adana, Gaziantep ve Kocaeli illerine ait 4'er patent bulunuyor. Üçer patentle Çorum ve Niğde, ikişer patentle de Antalya ve Giresun illeri sıralanıyor. Birer patenti bulunan illerse Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Gümüşhane, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon ve Bartın. 2007 yılında aralarında Erzurum, Diyarbakır ve Samsun'un da bulunduğu toplam 57 ile ait hiç patent bulunmuyor. Bu da gösteriyor ki, patent sayısı sanayinin geliştiği illerde daha fazla, geri kalmış illerde ise daha az." (İG-SA-ÖZ-Y)