Türkiye'de ve Dünyada Kadın İşgücü Katılım Oranları Erkeklerin Gerisinde

Türkiye'de ve Dünyada Kadın İşgücü Katılım Oranları Erkeklerin Gerisinde

Dünyada yüzde 47,8 olan kadın istihdam oranının Türkiye'de yüzde 27,2 olduğunu söyleyen Yrd.Doç.Dr.İzgi, erkek istihdam oranları yaklaşık ortalama yüzde 75'ler seviyesinde iken bu oran kadınlar için ortalamanın yüzde 27'ler düzeyinde olduğunu...

Türkiye'de ve Dünyada Kadın İşgücü Katılım Oranları Erkeklerin Gerisinde

Dünyada yüzde 47,8 olan kadın istihdam oranının Türkiye'de yüzde 27,2 olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. İzgi, erkek istihdam oranları yaklaşık ortalama yüzde 75'ler seviyesinde iken bu oran kadınlar için ortalamanın yüzde 27'ler düzeyinde olduğunu açıkladı.

Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi ve Kadın Sorunlarını Araştırma Derneği işbirliğiyle "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berna Balcı İzgi tarafından "Yöneticilik Boyutu ile Kadın İstihdamı" konulu söyleşi düzenlendi.

Yrd. Doç. Dr. Berna Balcı İzgi, "Kadının işgücüne katılımı, her ne kadar birçok platformda aile bütçesine katkı, ekonomiye ve iktisadi kalkınmaya katılım yönlerinden olumlu değerlendiriliyor olsa da, dünya genelinde kadın işgücü katılım oranları erkeklerin gerisindedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda karmaşık denebilecek yapılanmaların oluşmasının nedeni ailevi, sosyal, kültürel ve ekonomik birçok değişkenin söz konusu olması kuşkusuz" dedi.

Kurumsal yönetim yazınında üst yönetimdeki kadın çalışan oranı arttıkça firma performansının bu durumdan pozitif yönde etkilendiğini savunan güçlü bir argüman bulunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. İzgi, bu konudaki çeşitli çalışmaların üst düzey yönetimde cinsiyet çeşitliliğinin firma performansını arttırdığı üzerinde birleştiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. İzgi, "Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bilimsel araştırma projemizin sonuçlarına göre, Türkiye'de TOBB'ne kayıtlı firmalardan seçilmiş 290 firmalık bir örneklem üzerinde elde ettiğimiz bulgulara göre kadın yönetici oranı firma brüt kar marjını yüzde 3 oranında pozitif yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra kadınların yürüttüğü üst düzey kıdemli yönetici pozisyonlar yüzde 4,4 olarak tespit edilmiştir. Kadınların bulunduğu giriş düzey yönetici pozisyonlar yüzde 8 iken, orta düzey yönetici pozisyonlar yüzde 6 olarak bulunmuştur" diye konuştu.

Yönetim kurullarında kadın üye bulunan firma oranının ise yüzde 22,8 olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. İzgi, "Ancak bu şirketlerin arasında aile şirketleri mevcuttur ve kadının kendi ailesine ait bir şirkette yönetim kurulunda olma olasılığının fazla olduğu görülmektedir. Bu oran yüzde 20-40 arasında değişen oranlara sahip AB ülkeleri ile kıyaslandığında çok düşük olmamakla birlikte gerek kamu gerekse özel sektörde yönetimde kadın temsilinin arttırılmasının kurumsal performansı arttırmada önemli olduğunu göstermektedir"

şeklinde konuştu.

Konferansın açılışında konuşan Kadın Sorunlarını Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Zerrin Söylemez ise, "Çalışma hakkı temel insan haklarımızdan biri. Anayasamız çalışma hak ve ödevdir diyor. Bir kadın okulda veya kursta ya da hayatın içinde edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleriyle, aklıyla çalışabilecek durumda iken çalışmaktan alıkonuyorsa temel bir insan hakları ihlali ile karşı karşıyayız demektir" ifadelerini kullandı.