Türkiye'de Ergen Doğurganlık Hızla Düşüyor

Türkiye'de Ergen Doğurganlık Hızla Düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ergen doğurganlık her yıl azalmaya devam ediyor.

Türkiye'de Ergen Doğurganlık Hızla Düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ergen doğurganlık her yıl azalmaya devam ediyor.

TÜİK Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 2001 yılında 15-19 yaş grubunda doğum yapan ergen sayısı 154 bin 322 iken, 2012 yılında bu sayı 91 114'e düşerken; ergen doğurganlık hızı 2001 yılında binde 49,3 iken 2012 yılında binde 29,4'e düştü. Ergen doğurganlık hızları illere göre büyükten küçüğe sıralandığında 34 ilin Türkiye değerinin üstünde, 47 ilin ise Türkiye değerinin altında kaldığı bildirildi.

İllere göre ergen doğurganlık hızını gösteren tematik harita incelendiğinde, en yüksek ergen doğurganlık hızının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ve İç Anadolu Bölgesindeki bazı illerde olduğu görülüyor.

ERGEN DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL AĞRI

TÜİK verilerine göre, Ergen doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Ağrı olurken, 2012 yılı ergen doğurganlık hızları illere göre incelendiğinde doğurganlık hızının en yüksek olduğu il binde 72,2 ile Ağrı olurken, bunu binde 63,9 ile Kars, binde 60,4 ile Muş izledi.

ERGEN DOĞURGANLIK HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL TRABZON

TÜİK verilerine göre, Ergen doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise binde 10,8 ile Trabzon olurken, bunu binde 11,3 ile Rize ve binde 13,2 ile Tunceli izliyor.

KİLİS'TE ERGEN DOĞURGANLIK HIZI TÜRKİYE ORTALAMASINDAN YÜKSEK

TÜİK verilerine göre, Kilis ile ilgili verilere bakıldığında 15-19 yaş grubu evli kadın sayısı 2001 yılında 577 iken bu rakam 2012 yılında 457'ye düştü. Kilis'te 15-19 yaş grubu evli kadın sayısında 2001'den 2012'ye kadar yüzde 20,8'lik bir azalma olurken, dolayısıyla erken yaşta evlilik Kilis'te 2001'den bu yana azaldı.. Kilis'te 15-19 yaş grubundaki kadın nüfusu 5 949 olurken, 2012 yılında bu yaş grubundaki kadınların 338'i doğum gerçekleşti. Ergen doğurganlık hızı, Kilis için yüzde 56,8 olup bu rakam, Türkiye ortalaması olan yüzde 29,4'ten oldukça yüksek olduğu görülüyor.

DÜNYADA HER YIL 15-19 YAŞ ARASI YAKLAŞIK 16 MİLYON KIZ ÇOCUĞU DOĞUM YAPIYOR

TÜİK'den yapılan açıklamada, Evrensel olarak kabul edilen bir tanım bulunmamakla birlikte Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 10-19 yaşları arasındaki kişiler ergen olarak tanımlanıyor. TÜİK'den yapılan açıklama şöyle sürdü;"Ülkeler arası karşılaştırılabilirliğin sağlanması açısından ergen gebeliği genel olarak, doğum sonuçlandığında 15-19 yaş arasında olan kişinin gebeliği olarak ele alınmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, dünyada her yıl 15-19 yaş arası yaklaşık 16 milyon kız çocuğunun doğum yaptığı tespit edilmiştir. UNFPA tarafından konuya ilişkin hazırlanan raporda, ergen gebeliklerinin etkilerinin kız çocuklarının yaşamları boyunca devam ettiği ve onların çocuklarına ve sonraki nesillere de taşındığı vurgulanarak konunun önemine dikkat çekilmiştir. Gebelik ve doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde, 15-19 yaş arası kız çocukları için en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Ergenlik dönemindeki kızlar ve genç kadınlar ayrıca, güvenli olmayan düşük ve kürtajdan kaynaklanan yüksek ölüm oranlarıyla karşı karşıyadır. 2008 yılında, gelişmekte olan ülkelerde 15-19 yaş arası kız çocuklarında, yaklaşık 3 milyon güvenli olmayan düşük ve kürtaj vakası olduğu tahmin edilmektedir. 20 yaş altındaki annelerin gebeliğinde görülen ölü doğum ve bebek ölüm oranı, 20-29 yaş arasındaki annelerin doğurduğu bebeklere kıyasla yüzde 50 daha fazladır."

DÜNYADA ERGEN DOĞURGANLIK HIZI EN YÜKSEK OLAN ÜLKE NİJER

TÜİK verilerine göre, Ergen gebeliklerinde doğumların yüzde 95'i, düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor.

Birleşmiş Milletler tarafından orta düzey doğurganlık varsayımı ile yapılan nüfus projeksiyonlarına göre 2010-2015 dönemi için 15-19 yaş grubundaki her 1000 kadına karşılık gelen doğum sayısına göre hesaplanan ergen doğurganlık hızı en yüksek olan bölge binde 137 ile Orta Afrika iken, en düşük olan bölge binde 4,8 ile Batı Avrupa olduğu bildirildi.

TÜİK verilerine göre, Ergen doğurganlık hızı en yüksek 5 ülkenin tamamı Afrika ülkesi olup sıralamadaki ilk 3 ülke Nijer (binde 204,8), Mali (binde 175,6) ve Angola (binde 170,2)'dır. Söz konusu projeksiyonlara göre Türkiye ise 199 ülke arasında ergen doğurganlık hızına göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada 113. Sırada yer alıyor. - KİLİS