Türkiye'de 12 Terör Örgütü Var

Türkiye'de 12 Terör Örgütü Var

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Tanımlarına ve Bilgilerine Göre, Türkiye'de Halen Faaliyetlerine Devam Eden Başlıca 12 Terör Örgütü Bulunuyor. İsim İsim O Örgütler:

Türkiye'de 12 Terör Örgütü Var

Terörizmin temel amacının, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesi olarak tanımlanırken, dikkat çekmenin, şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör konusunda yaptığı araştırmada terörün iç yüzünü anlatılırken, Türkiye'deki terör gurupları hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tanımlarına ve bilgilerine göre, Türkiye'de halen faaliyetlerine devam eden başlıca 12 terör örgütü bulunuyor. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C), MKP (Maoist Komünist Partisi), TKP/ML-KONFERANS, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi-KHK), Kürdistan Devrim Partisi

(PŞK), Kürdistan Demokrat Partisi/Bakur (PDK/Bakur), Hizbullah, Hilafet Devleti (HD), İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C), Tevhid-Selam (Kudüs Ordusu), El Kaide Terör Örgütü Türkiye Yapılanması olarak belirtiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesini olarak tanımlanıyor. Bu dikkat çekme, şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanıyor. Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanlardan da yararlanan terörizm, oluşturduğu korku ve dehşet ile bir bakıma topluma, 'Benden yana mısın, değil misin?', 'Benden değilsen düşmanımsın', 'Düşmanımsan hedefimsin', 'Senin yaşama

hakkın yoktur' şeklinde belirtilebilecek taraf olma çağrısında bulunuyor.

Terörizm, bu dramatik çağrılar ile insanlara tarafsız olma hakkını yasaklıyor, onların zihinsel ve duygusal masumiyetini yok ediyor, şiddet ortamına çekiyor ve toplumun şiddet yoluyla siyasallaşmasına, kutuplaşmasına yol açıyor. Toplumdaki kutuplaşmalar da zihinsel ve duygusal yönden bölünmüş çatışan tarafları ortaya çıkarıyor. Çatışan tarafların ise toplumun birlik ve bütünlüğünü bozacağı, dolayısıyla terörün amacına hizmet edeceği neticesini doğruyor.

Terörizmin benimsediği bir diğer amaç, kargaşa oluşturarak toplumun direnme gücünü kırmak, yerleşik sosyal ve siyasal düzenin arkasındaki halk desteğinin şiddet yoluyla zayıflatılması olarak öne çıkıyor. Terörizmin bazı güçler tarafından birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamanın da aracı olarak kullanıldığı dikkate alındığında amaç farklılaşıyor. Bu gibi durumlarda terörizmin amacı, bir kazanım elde etmek maksadıyla hedef alınan ülke ve toplumda belirli ortamların oluşmasına aracılık ediyor.

Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerin terör ortamında tutulmasında, Türkiye'de hedef olarak seçmiş devletler ve birtakım güçlerin çıkarları açısından zaruret bulunduğu, terörün amacının da sadece bu ortamın devamını sağlamak olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle terörizm, bir siyasi mücadele aracı olmaktan çıkıp, bir ülkenin bir başka ülkeyi zayıflatmak ve istikrarsızlaştırmak için kullandığı bir araç haline geliyor. Terörizm kitlelere yönelik hedef gözetmeyen şiddet eylemleriyle, toplumun güven

duygusunu ortadan kaldırarak, halkın can derdine düşmesini ve olaylara tepkisiz kalmasını da amaçlıyor. Bu hedefle kitleler terörizme karşı duyarlılıklarını yitiriyor, terörü kanıksar ve devletle toplum arasında güven açısından büyük bir uçurum oluşması sağlanıyor. Terörizmin bir başka amacı da baş eğdirmek, itaat ettirmektir olarak değerlendiriliyor. Terörizmin bu türü, terörist örgütlerce kendi üyelerine ve etkilemek istedikleri halk kesitlerine uygulanıyor. Terörist gruplarca amaçlanan, yandaşlar kadar

seyircilerin de itirazsız baş eğmeleri, hedef kitlenin emredileni yapması sağlamak isteği öne çıkıyor. Etkilenmesi amaçlanan bireylere ikinci defa düşünecek zaman ve aksine davranabilecekleri alan bırakılmıyor. Amaç, hedef kitleyi yıldırmak, yönlendirmek ve yönetmek olduğuna dikkat çekiliyor. Terör unsurları ideolojik, örgüt, şiddet unsuru olarak 3'e ayrılıyor. Terörizmin özellikleri, dünyada faaliyet yürüten terör örgütleri ve onların eylem şekilleri kapsamında değerlendirildiğinde 'Terörizm bir ideoloji,

bir doktrin, hatta sistematik bir fikir değil, stratejidir. Terörizm, terör eylemlerini meşrulaştıracak bir senaryo hazırlar. Terörizm, yeni bir düzen ve gelecekte zafer vaat eder. Terörizm, uluslararası siyasetin bir parçasıdır, dolayısıyla dış destek olmadan yaşatılamaz. Terörizm, propaganda ile doğar, gelişir ve propaganda ile yaşar' gibi özellikleri öne çıkıyor.

Kaynak: İHA