Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "2018'in Ortalarından İtibaren Cari...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "2018'in Ortalarından İtibaren Cari...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "2018'in ortalarından itibaren cari işlemler açığında kayda değer bir iyileşme görmekteyiz" "Son aylarda enflasyon göstergelerinde nispeten daha ılımlı bir seyir izledik" Merkez Bankası 2018 Yılı 87.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "2018'in ortalarından itibaren cari işlemler açığında kayda değer bir iyileşme görmekteyiz"

"Son aylarda enflasyon göstergelerinde nispeten daha ılımlı bir seyir izledik"

Merkez Bankası 2018 Yılı 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti


ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Yılı 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşma yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "2018'in ortalarından itibaren cari işlemler açığında kayda değer bir iyileşme görmekteyiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 yılı 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası üyeleri ve hissedarların katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bir konuma gerçekleştirdi. Çetinkaya, küresel büyümenin yılın son çeyreğinde yavaşladığının görüldüğünü kaydederek, "Küresel büyümenin yılın son çeyreğinde yavaşladığını görüyoruz. Beklentiler orta ve uzun vadede daha düşük büyüme hızlarına işaret ediyor. 2018'de küresel ölçekte para politikası normalleşme süreci devam etmiş, yakın dönemde küresel büyüme bölümündeki yavaşlamanın da etkisiyle para politikasının normalleşme adımları hız kesmiştir" ifadelerini kullandı.

Finansal piyasalarda önemli dalgalanmaların yaşandığı Mayıs Ağustos döneminde, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında ciddi bir yavaşlama gözlemlediklerini belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülke merkez bankalarına dair 2019 yıl sonu için beklenen politika faiz seviyelerinin, önemli oranda aşağı bölümü güncellendiği gözlemlenmektedir. Sonuç olarak küresel belirsizliklerin devam etmesine bağlı olarak gelişmiş ekonomilerin para politikası normalleşme sürecinde daha temkinli adımlar atmaları beklenmektedir. Bu gelişmeler 2018 yılında sermaye akımlarının oynak bir seyir izlemesine neden oldu. Finansal piyasalarımızda önemli dalgalanmaların yaşandığı Mayıs Ağustos döneminde gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında ciddi bir yavaşlama gözlemledik. Yakın dönemdeyse gelişmiş ülkelerde para politikası normalleşme sürecinin hız keseceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle küresel, finansal oluşumların ve portföy akımlarının hizmete daha destekleyici bir seyir izlediğini görmekteyiz."

"2018'in ortalarından itibaren cari işlemler açığında kayda değer bir iyileşme görmekteyiz"

2018'in ortalarından itibaren cari işlemler açığında kayda değer bir iyileşme görüldüğünü dile getiren Çetinkaya, dengelenme sürecinde mal ve hizmet ihracatı performansındaki iyileşmenin güçlü katkısı olduğunu vurguladı. Çetinkaya, yurt içi talep, özel tüketim ve yatırımlardaki gelişmelere bağlı olarak yavaşlarken, net ihracatın katkısının iktisadi faaliyetteki ivme kaymasını önlediğinin altını çizerek, "Ülkemizde iktisadi faaliyet 2016 yılının sonundan itibaren güçlü bir artış izledikten sonra, 2018'in ikinci çeyreğinde dengelenme sürecine girdi. Son dönemde açıklanan veriler, 2018 yılının ikinci yarısında iktisadi faaliyetteki bu sürecin belirginleştiğini gösterdi. Yurt içi talep, özel tüketim ve yatırımlardaki gelişmelere bağlı olarak yavaşlarken, net ihracatın katkısı iktisadi faaliyetteki ivme kaymasını önledi. Yurt içi talebin mevcut görünümü ithalat talebini sınırlayan temel etken oldu. Buna karşılık dengelenme sürecinde mal ve hizmet ihracatı performansındaki iyileşmenin de, güçlü katkısı olduğunu görüyoruz. Bu gelişmelere bağlı olarak 2018'in ortalarından itibaren cari işlemler açığında kayda değer bir iyileşme görmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Son aylarda enflasyon göstergelerinde nispeten daha ılımlı bir seyir izledik"

"Ağustos ayında gözlenen kur hareketliliğinin fiyat istikrarı üzerinde oluşturduğu riskleri sınırlamak amacıyla, Eylül ayında güçlü bir parasal sıklaştırma gerçekleştirdik" diyen Çetinkaya, "2018'de enflasyondaki artışın temel belirleyicisi, döviz kuru gelişmeleri ve buna bağlı olarak dönemin üçüncü çeyreğinde petrol ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönündeki gelişmelerde enflasyonu yükseltici etki oldu. Enflasyondaki yükselişi, beklentiler ve fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla, 2018 yılı boyunca önemli adımlar attık. Ağustos ayında gözlenen kur hareketliliğinin fiyat istikrarı üzerinde oluşturduğu riskleri sınırlamak amacıyla, Eylül ayında güçlü bir parasal sıklaştırma gerçekleştirdik. Finansal piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık karşısında piyasada etkin işleyişi sağlamak için, finansal istikrar odaklı bir dizi önlem aldık. Atılan bu adımlar ve makro ekonomik politikalarda artan koordinasyon, piyasalardaki oynaklığın sınırlanmasında önemli rol aldı. Fiyatlama belirsizliğinin azalmasıyla getiri eğrisinin aşağı yöne eğilimi belirginleşti. Bütün bu gelişmelerin etkisiyle son aylarda enflasyon göstergelerinde nispeten daha ılımlı bir seyir izledik" açıklamalarında bulundu.

"2018 yılı kurumsal dönüşüm sürecinin hızlandığı bir dönem oldu"

Çetinkaya, 2018 yılının kurumsal dönüşüm sürecinin hızlandığı bir dönem olduğuna değinerek, "2018 yılı kurumsal dönüşüm sürecinin hızlandığı bir dönem oldu. İşlevselliği ve verimliliği hedefleyen yeni bir organizasyon yapısını yürürlüğe koyduk. Bankamızı geleceğe taşıyacak dönüşümü tasarlarken, Merkez Bankacılığındaki küresel değişiminin hızını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettik. Bütüncül stratejimiz çerçevesinde paydaşlarla iletişimi güçlendirmek amacıyla bir yandan reel sektör temsilcileriyle firma görüşmelerine devam ederken, diğer yandan yatırımcılarla etkileşimleri sürdürdük. Büyük veri uygulamalarını tahmin modellerimize ve para politikası işlemlerine daha fazla dahil etme yönündeki çalışmalarımızı sürdürdük. Bu gelişmeler çerçevesinde cari dengedeki iyileşme eğiliminin belirginleştiğini görüyoruz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı doğrultusunda elimizdeki bütün araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

Toplantıda söz alarak kendi görüşlerini dile getiren pay sahipleri, taleplerini Çetinkaya'ya iletti. Çetinkaya'nın pay sahiplerinin taleplerini cevaplamasından sonra Banka Meclisi Üye seçimi gerçekleşti. Banka Meclisi üyeliğine Hayrettin Demircan 22 bin 113 oy ile, Ahmet Keçeci de 22 bin 112 oy ile 1 Mayıs 2019 tarihinden 30 Nisan 2022 tarihinin sonuna kadar görev yapmak üzere seçildiler. Denetleme Kuruluna da 22 bin 88 oy ile Mehmet Kaya, 22 bin 87 oy ile Hayrettin Kurt ve 22 bin 79 oy ile de Mehmet Babacan seçildi.

Kaynak: İHA