Türkiye Ar-Ge Yoksulu

Türkiye, Sanayi ve Teknolojik Gelişim için Büyük Önem Taşıyan Ar-Ge Harcamalarına Milli Gelirinin Yüzde 1"i Kadar Bile Pay Ayırmıyor. Türkiye"nin, Toplam Ar-Ge Harcamasının 2006 Yılında

Türkiye Ar-Ge Yoksulu