Türkiye, Ar-Ge Harcamasında 8 AB Ülkesinin Önünde

Türkiye, Ar-Ge Harcamasında 8 AB Ülkesinin Önünde

Brüksel - AB Komisyonu'nun Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Raporuna Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının Yüzde 0,67'sini Ar-Ge'ye Yatıran Türkiye; Yunanistan, Malta ve Polonya Dahil Olmak Üzere 8 AB Üyesini Geride Bıraktı. 2005 Yılı Verileri Dikkate Alınar...

Türkiye, Ar-Ge Harcamasında 8 AB Ülkesinin Önünde