'Türkiye, AB'ye yük olmaz'

'Türkiye, AB'ye yük olmaz'

Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa Reform Merkezi, Türkiye'nin, 2015-2020 yıllarında AB'ye tam üyeliğinin ''AB'ye yük getirmeyeceği, tersine pozitif katkıda'' bulunacağını bildirdi. Avrupa Reform Merkezi tarafından hazırlanan, ''Türkiye'nin Katılımının Ekonomisi'' başlıklı rapordan derlediği bilgilere göre Türkiye, gittikçe artan ekonomik canlılığı

'Türkiye, AB'ye yük olmaz'