Türkçe çevre formülü: Un, yağ, şeker var, iş helvada

Türkçe çevre formülü: Un, yağ, şeker var, iş helvada

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Kretschmer, çevre müktesebatına uyum için en az 20 yıl gerektiğini söyledi. Kretschmer, sözlerini Türkçe bitirdi: "Un var, yağ var, şeker var, artık helva yapabiliriz..."

Türkçe çevre formülü: Un, yağ, şeker var, iş helvada

Kaynak: Radikal