Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Görüşmeleri Sürüyor

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Görüşmeleri Sürüyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda Bin 535 Maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarı'sının Görüşmeleri Sürerken, Bugünkü Müzakerelerde Tasarının 62 Maddesi Daha Kabul Edildi. Görüşmelerine Geçen Hafta Başlanan Tasarının 398 Maddesi Komisyonca Benimsenmiş Oldu.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Görüşmeleri Sürüyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda bin 535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarı'sının görüşmeleri sürerken, bugünkü müzakerelerde tasarının 62 maddesi daha kabul edildi. Görüşmelerine geçen hafta başlanan tasarının 398 maddesi komisyonca benimsenmiş oldu.

Tasarının komisyonca bugün benimsenen maddelerine göre, AB hukuk normları doğrultusunda bazı yeni düzenlemelere gidiliyor. Buna göre Türk Ticaret Kanunundaki en az 5 kişiyle anonim şirket kurulabileceği yönündeki zorunluluk kaldırılırken, tek pay sahibi anonim şirket kurulabilecek. Anonim şirket kurulabilmesi için pay sahibi olan 1 veya daha fazla kurucunun varlığı şartı yasaya kondu. Anonim şirketlerde, yönetim kurulunun en az 3 üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm terk edilip, AB hukukuyla uyum sağlanarak, en az 1 üyeli yönetim kuruluna olanak tanınıyor. Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, 1 veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu olacak. Temsile yetkili en az 1 üyenin, Türkiye'de yerleşim yerinin bulunması ve Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Tek pay sahipli şirkette, bu pay sahibi bir gerçek kişi olabileceği gibi, bir tüzel kişi, pay senetleri borsada işlem gören şirket ya da başka bir sermaye şirketi olabilecek. Tek pay sahipli anonim şirketlerin, işletmeci vakıfların yolunu açması bekleniyor. Anonim şirket kurulurken, sermaye paylarının kimler tarafından ödeneceği belirlenecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA KARAR ALINMASI

Yönetim Kurulu, yeni düzenlemeye göre üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanacak. Ancak kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınacak. Yönetim kurulu toplantılarında, elektronik ortamda da karar alınabilecek. Aynı düzenleme doğrultusunda yönetim kurulunun aldığı kararlara katılmayan üyeler, muhalefet şerhi yazabilecek.

Anonim şirketin temel yapısına uymayan ve sermayenin korunması ilkesine gözetmeyen yönetim kurulu kararları, mutlak geçersiz (batıl olacak) sayılacak. Yönetim kurulu üyesi, kendisi veya yakınları ile şirket arasında menfaat çatışması olan durumlarda toplantılara katılamayacak.

(AU-OK-OK-Y)