Türk kahvesine AB standardı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum amacıyla, AB'nin ilgili direktiflerini dikkate alarak, Kahve ve Kahve Ürünleri Tebliği taslağı hazırladı. Türk Gıda

Türk kahvesine AB standardı