Türk-iş'ten Başbakan'a "Terör Artar" Uyarısı(1) - Haberler Ekonomi
Haberi Paylaş

Türk-iş'ten Başbakan'a "Terör Artar" Uyarısı(1)

Türk-iş'ten Başbakan'a
ANKA - Haberler | Ekonomi

Türk-iş Genel Başkanı Salih Kılıç Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Çalışma Hayatının İçinde Bulunduğu Sorunlara İlişkin Rapor Sundu.

Türk-İş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu raporda şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin terörü artıracağı uyarısında bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Türk-iş yöneticileri ziyarette Erdoğan'a 10 maddelik bir rapor sundu.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASI

Türk-İş raporunda, bazı kamu işyerlerinde halen geçici işçi istihdamının devam ettiği ve emeklilik haklarını elde etmeden 10-15 yıldır çalışan geçici işçilerin geçmişte başarılı sonucu görülen benzeri bir uygulamayla daimi kadroya alınmasını istedi.

"ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAOS YAŞANIYOR"

Raporda, enerji sektörünün doğal bir tekel özelliği göstermesi ve yüksek bir kamu yararı taşıması nedeniyle merkezi yapı dışına taşınmasının ülke ekonomisi üzerinde ağır sonuçlar yaratabileceğinden endişe duyulduğu kaydedildi. Raporda, "Ülkemizde ulusal çıkarları gözeten bir enerji politikasının olmaması ve politikanın uluslararası yönlendirmeler gereği özelleştirme çerçevesine oturtulması, sektörde yıllardan beri ciddi boyutlarda bir kaos yaşanmasına neden olmuştur" denildi.

Raporda, Türkiye'de enerji özelleştirmelerine başlanabilmesi için EPDK'nın 5 yıllık tarifeleri onaylamasının beklendiğine işaret edilerek, son derece stratejik bir konumu olan ve yapısı gereği yüksek bir kamusal denetim ve sorumluluk gerektiren enerji sektörünün özelleştirilmesinin Türkiye'de telafisi mümkün olmayan sorunları beraberinde getireceğine işaret edildi. Raporda, "Kaldı ki bugüne kadar bu sektörde girişilen özelleştirme uygulamaları da başarısızlıkla sonuçlanmıştır" denildi.

"ŞEKER FABRİKALARI KAPATILMASIN, TERÖR ARTAR"

2000 yılında özelleştirme programına alınan milli şeker sanayiinin, Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikalarının, Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesiyle ciddi bir çıkmazın eşiğine sürüklendiği savunulan raporda, şeker sanayiine yıllardır yatırım yapılmadığı, fabrikaların eski teknolojilerle üretimlerini sürdürmeye çalıştıkları kaydedildi. Ülke ihtiyacının çok altında şeker üretilmesine karşın kota üstü kaçak üretim ve satış yapılması, çeşitli yollarla yurda çok miktarda kaçak şeker, nişasta bazlı ve kimyasal tatlandırıcı sokulması, şeker ve mısır ithalatına tanınan gümrük ve vergi kolaylıkları ve AB ülkelerinde ortalama yüzde 2 olan nişasta bazlı şeker kotalarının Türkiye'de yüzde 15 olarak uygulanması nedeniyle stokların sürekli arttığına dikkat çekildi.

Stoklar bahane edilerek pancar kotalarının sürekli daraltılması ve kamu fabrikalarının çok düşük bir kapasiteyle üretim yapmaya zorlanması sonucunda birim maliyetlerin yükseldiği ve Türkşeker'in karlılık oranının düştüğü, "göz göre göre" zarara sürüklendiği kaydedildi. Şeker pancarı üreticilerinin bütün ülkelerde desteklendiğine işaret edilen raporda şu görüşlere yer verildi:

"Karlı fabrikaların öncelikli olarak özelleştirilmesi halinde; sosyal amaçlarla kurulmuş, eski teknoloji ve düşük ölçekle üretim yapan fabrikalar kapanacak, pancar tarımı ve şeker üretimi ile sektörel istihdam daralacak, yaklaşık 6 milyon kişi bundan doğrudan etkilenecek, köyden kente göç olgusu, büyük kentlerde güvenlik sorunları ve terör olağanüstü boyutlara ulaşacaktır.

Dört milyar dolarlık kurulu yatırımı bulunan Türk şeker sanayii çökecek ve Türkiye pancar şekeri üretiminde stratejik önemini yitirecektir. Fabrikaların ziraat teşkilatları özelleştirme sonrasında kapanacak, çiftçimiz teknik destekten mahrum kalacak, taşımacılık, zirai mücadele ve tarım aletleri gibi yan sektörler, yöresel ekonomi ve bölgesel kalkınma olumsuz etkilenecek, sonuçta yörede yaratılan ve paylaşılan katma değer kayba uğrayacaktır."

TEKEL ÖZELLEŞTİRMESİ

Tekel'in özelleştirilen ve mülkiyeti kamuya ait olan birimlerde yatırım yapamayan Mey Şirketi'nin fabrikaları kapatma kararı aldığı ve bunun da çalışanları mağdur edeceği belirtilen raporda, özelleştirme sonrası işsiz kalan işçilerin yeniden istihdam edilmesine ilişkin yasadan süre sınırlamasının çıkarılması istendi.

"İŞSİZLİK SİGORTASI FONU BAŞKA AMAÇLAR İÇİN KULLANILMASIN"

Türk-İş, İşsizlik Sigortası Fonu'nda birikmiş olan paranın bir başka amaçla kullanılması konusunda ortaya çıkan spekülasyonların da çalışanları tedirgin ettiğini bildirdi. İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paranın başka amaçlarla kullanılmasının mümkün olmadığı kaydedilen raporda, "Yasal düzenleme yapılarak bu yolun açılması doğru değildir" görüşüne yer verildi.

ANKA - Ekonomi Haberleri

, Haber

title