Türk halkı AB uyumundan habersiz

İKV'nin anketi, Türk halkının yüzde 91'inin AB müktesebatına uyum konusunda yeterince bilgilendirilmediğini ortaya koydu.

Türk halkı AB uyumundan habersiz