Türk basınında Kürt sorunu

Türk basınında Kürt sorunu

Kürtlerle ilgili olaylar, Türkiye'nin en hassas olduğu konulardan biri. Basının Kürtler'e ve onlara ilişkin haberlere yaklaşımı da "dikkat çekici" nitelikte. Gazeteci Faik Bulut genişletilmiş ikinci baskısı yapılan "Türk Basınında Kürtler" adlı kitabında kapsamlı bir taramadan yola çıkarak Türk basınının Kürtler konusundaki yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Türk basınında Kürt sorunu