Turizme büyük darbe

Turizme büyük darbe

Şarap ve diğer içkilere yapılan ve insaf sınırlarını aşan ÖTV artışı, hem sahte rakı üretimiyle içki kaçakçılığını artıracak, hem de yükselen içki fiyatlarıyla gelişen turizmimizi baltalayaca..."Mimari, bir tür erkek kulübü gibi"

Turizme büyük darbe

Kaynak: Milliyet