Tüpraş, tarihinin en büyük ihraç kargosunu gerçekleştirdi

Tüpraş Rafinerileri'nde verimliliğin artırılması, üretimin güvenli biçimde sürekliliğinin sağlanması, ürün ve üretim kayıplarının en aza indirilmesi için planlanan yeni iş hedefleri doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Tüpraş, tarihinin en büyük ihraç kargosunu gerçekleştirdi

Tüpraş Rafinerileri'nde verimliliğin artırılması, üretimin güvenli biçimde sürekliliğinin sağlanması, ürün ve üretim kayıplarının en aza indirilmesi için planlanan yeni iş hedefleri doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Türkiye'de sanayi ve ısınmada kullanılan fuel oil miktarının, doğalgazın yaygınlaşması sonucunda hızla azalmasına paralel olarak, Tüpraş'ın ihraç ettiği fuel oil miktarında da yıldan yıla artış olmakta. 2006 yılında 2.1 milyon ton olan fuel oil ihracatı, 2007 yılında yurtiçi tüketimdeki düşüş nedeniyle 2.7 milyon tona yükseldi. Bu çerçevede fuel oil operasyonlarında verimlilik ile lojistik imkanlarının artırılması sonucunda, İzmir Rafinerisi İskelesi'nden 58.6 milyon dolar değerindeki 135 bin ton fuel oil, geçtiğimiz günlerde Singapur'a gönderilmek üzere Malta'ya ihraç edildi. Marshall Island bayraklı "Noiseless" tankerine yüklenen kargo, Tüpraş'ın bu güne kadar tek yüklemede gerçekleştirdiği en yüksek ihracat miktarı.

274 metre boyunda ve 48 metre enindeki "Noiseless" tankeri yüklü halde 16 metre derinliğe sahip. Çoğunlukla hampetrol ticaretinde kullanılan bu boyuttaki tankerlerin Tüpraş tarafından fuel oil yüklemelerinde de kullanılmasıyla nakliye ekonomisindeki iyileşme sonucunda daha yüksek ihracat primleri elde edilmesinin yanı sıra rafinerinin iskele zamanının kullanımında da verimlilik sağlandı.