Tüpraş hisse satışı için soruşturmaya vize

Danıştay 1. Dairesi, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Başkan Yardımcısı Osman Demirci ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı Şükrü Doğan hakkında, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın iki eylem sebebiyle soruşturma izni vermemesi yönündeki kararını kaldırdı.

Tüpraş hisse satışı için soruşturmaya vize