Tüketici, Sorununa Hakem Heyetinde Çözüm Arıyor

Tüketici, Sorununa Hakem Heyetinde Çözüm Arıyor

Kurulduğu 1995 Yılından 2006 Yılına Kadar 805 Bin 26 Başvuru Yapılan Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2007'nin İlk Sekiz Ayında İse 56 Bin 742 Tüketici Başvurdu. Bunlardan 46 Bin 583 Adedinin İncelemesi Sonuçlandırılırken, Tüketici Lehine Sonuçlananların Oranı Yaklaşık Yüzde 80'i Buldu.

Tüketici, Sorununa Hakem Heyetinde Çözüm Arıyor

Mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla 1995 yılında kurulan Tüketici Hakem heyetlerine, 1995-2006 yılları arasında 850 bin 26 başvuru yapılırken, 2007'nin ilk sekiz ayında ise 56 bin 742 tüketici başvurdu. Bunlardan 46 bin 583 adedinin incelemesi sonuçlandırılırken, tüketici lehine sonuçlananların oranı yaklaşık yüzde 80'i buldu.


Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, DSP İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Çağlayan, Tüketici Hakem Heyetleri'nin 4077 sayılı Kanun'la 1995 yılında kurulduğunu ve bugün itibariyle 81 il ve 850 ilçede olmak üzere toplam 932 adet hakem heyeti bulunduğunu söyledi. 2005 yılında Tüketicinin Bilinçlendirilmesi Kampanyası başlatıldığını ve "ilgilen-bilgilen" sloganı ile tüketici hakem heyetlerinin görevleri konusunda halkın bilinçlendirildiğini ifade eden Bakan Çağlayan, "mahkeme dışı çözüm organı olarak hakem heyetlerinin tüm ülke çapına yayılmış olması, Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir tüketicinin bile kolaylıkla ve herhangi bir ücret ödemeksizin hakem heyetlerine başvurabilmesi, tüketicileri haklarını aramaları konusunda cesaretlendirmiştir" dedi.


2003 yılında çıkarılan bir kanun ile hakem heyetlerinin yapısının güçlendirildiğini, 2007 yılı için 792,12 YTL, 2008 yılı için de 827,05 YTL'nin altında olan uyuşmazlıklar için hakem heyetlerine başvurunun mecburi kılındığını ve kararların taraflar için bağlayıcı hale getirildiğini ifade eden Bakan Çağlayan, başvuru sayıları hakkında da bilgi verdi. Buna göre, 1995 yılından 2006 yılına kadar hakem heyetlerine yapılan tüketici başvurularının sayısı 805 bin 26 olarak belirlenirken 2007 yılının ilk sekiz ayında da tüketici sorunları hakem heyetlerine toplam 56 bin 742 tüketici başvurdu. Bunlardan 46 bin 583'ünün incelemesi sonuçlandırılırken verilen kararların da yüzde 80'i tüketiciler lehine oldu. (ANKA)


(EG/ZG)

Kaynak: ANKA