Tuğcu: 'Söylemler Mahkememizi Hedef Göstermekte'

Tuğcu: 'Söylemler Mahkememizi Hedef Göstermekte'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tuğcu, Başbakanın, Aldıkları Karara Yönelik Sözlerine İlişkin, 'Tehdit, Hakaret ve Husumet İçeren Söylemler Mahkememizi Doğrudan Hedef Göstermektedir' Dedi.

Tuğcu: 'Söylemler Mahkememizi Hedef Göstermekte'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplantı karar yeter sayısıyla ilgili aldıkları karara yönelik sözlerine ilişkin, ''Tehdit, hakaret ve husumet içeren (tarih bu kararı alanları yargılayacaktır, ben tarafsız yargı istiyorum, bu bitmedi çok konuşulacak, bu, yargı için talihsizliktir, yüz karasıdır, zorlamayla dayatmayla verilmiştir, akılla, ilimle, tecrübeyle izahı mümkün değildir) biçimindeki söylemleri mahkememizi doğrudan hedef göstermektedir'' dedi.

Tuğcu, düzenlediği basın toplantısında, ''Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanı seçimi sürecinde verdiği kararla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın giderek artan dozda eleştiri ve saygı sınırlarını aşıp, mahkemeye hakaret oluşturan beyanlarda bulunması'' karşısında açıklama yapılmasının zorunlu olduğunun görüldüğünü belirtti.

Tuğcu, Anayasa Mahkemesi'nin görev alanına giren parlamento tasarruflarının anayasaya uygunluğunu denetleyip, yasamanın anayasa sınırları içinde kalmasını sağlayarak, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı konusunda güvence oluşturduğunu söyledi.

Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi üyelerinin kararlarını anayasada öngörülen biçimde, görevlerinde bağımsız, anayasaya, hukuka uygun olarak, vicdani kanaatlerine ve görevlerine başlarken ettikleri yeminlerine bağlı kalarak verdiklerini belirten Tuğcu, ''Bu işlevin göz ardı edilmesi, öncelikli görevi hukuka saygı ve bu yönüyle topluma önderlik etmesi gerekenlerin saygınlıklarına da gölge düşürmektedir. Anayasa, yargı kadar, yasama ve yürütmeye de görev ve sorumluluklar yüklemektedir'' diye konuştu.

Hukukun üstünlüğü ve toplumsal barışın sağlanabilmesinin anayasal organların bu bilinçle hareket etmelerine bağlı olduğunu vurgulayan Tuğcu, ''Mahkememizin kendisine anayasa ile verilen görevini her zaman olduğu gibi bundan böyle de yansız biçimde yerine getireceği, anayasanın yorumlanması yetki ve tekelinin sadece Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğu, bunun dışında kalan subjektif itham ve beyanların hukuksal bir değerinin bulunmadığı kamuoyuna saygı ile duyurulur'' dedi.

Kaynak: AA