Tübitak Koordinesindeki Bilim Olimpiyatları Ders Dışı Eğitim Çalışmasına Girdi
Haberler » Eğitim » Haber

Tübitak Koordinesindeki Bilim Olimpiyatları Ders Dışı Eğitim Çalışmasına Girdi

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'a Göre, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi Yapanlara Mali Hizmet Uzman Yardımcısı da Eklenirken, Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına da Tübitak Koordinesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Olarak Yürütülen Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları Eklendi.

Tübitak Koordinesindeki Bilim Olimpiyatları Ders Dışı Eğitim Çalışmasına Girdi

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'a göre, ders niteliğinde yönetim görevi yapanlara mali hizmet uzman yardımcısı da eklenirken, ders dışı eğitim çalışmalarına da TÜBİTAK koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'a göre, Ek Ders Görevinden Sayılan Haller Ders niteliğinde yönetim görevi maddesinin "Bakanlık merkez teşkilatında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, mali hizmetler uzmanı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörlerin haftada 15 saati" maddesinde yer alan mali hizmet uzmanı ibaresinden sonra gelmek üzere mali hizmet uzman yardımcısı ibaresi eklendi.

Aynı kararın Ders dışı eğitim çalışmaları başlıklı maddesinin "Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir" maddesinde yer alan dallarda ibaresi "dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında" şeklinde değiştirildi.(ANKA)

(ME/ÖMR)