Ttk 25. Dönem Tis Görüşmeleri Başladı

Ttk 25. Dönem Tis Görüşmeleri Başladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyelerini ilgilendiren ve 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasını kapsayacak 25.Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine TTK Genel Müdürlüğü Salonu'nda başlandı.

Ttk 25. Dönem Tis Görüşmeleri Başladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyelerini ilgilendiren ve 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasını kapsayacak 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine TTK Genel Müdürlüğü Salonu'nda başlandı.

Açılış oturumunda bir konuşma yapan TTK Genel Müdürü Burhan İnan, "Kurumumuz zor bir süreçten geçiyor. Geçen yıl yaşadığımız ve bu yıl yaşamakta olduğumuz yoğun emeklilikler neticesinde çalışanlarımızın iş yükü artıyor, bizler de işleri yaparken biraz daha zorlanıyoruz" dedi.

GMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş ise TTK'nın işçi açıklarının giderilmesi gerektiğini belirterek toplu iş sözleşmesindeki öncelikli hedeflerinin çalışanlar arasındaki farklılıkları gidermek ve en temel insan hakkı olan "eşit işe eşit ücret" anlayışını hayata geçirmek olduğunu söyledi. Alabaş, "Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin, aynı işi yapan insanlara farklı ücretler dayatması ve taşeron kültürünü çalışma hayatına hakim kılmak istemesi devlet ciddiyetini bozmaktadır" dedi.

1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasını kapsayacak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyelerini ilgilendiren 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Mart 2013 tarihinde TTK Genel Müdürlüğü Salonu'nda yapılan açılış oturumuyla başladı. Ayrıca Türkiye Denizciler Sendikası'nın (TDS) TTK'da çalışan 45 üyesini ilgilendiren 14. Dönem TİS görüşmeleri de aynı oturumla başladı.

GMİS ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası - ZONGULDAK