TTB: Önlemde geç kalındı

TTB: Önlemde geç kalındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi İkinci Başkanı Metin Bakkalcı, kuş gribinden insan ölümünün kesinleştiği 4 Ocak'a kadar gerekli ve yeterli tedbir alınmadığını savundu.

TTB: Önlemde geç kalındı

Kaynak: Radikal