TTB: Fatura hep doktora

TTB: Fatura hep doktora

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Metin Bakkalcı, Malatya'da 5 bini aşkın vatandaşın ishal nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurmasını...

TTB: Fatura hep doktora

Kaynak: Radikal