Ttb: "Aile Hekimliği Sona Ersin"

Ttb: "Aile Hekimliği Sona Ersin"

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, Genel Sağlık Sigortası'nın Anayasa Mahkemesi'nden Dönmesi Üzerine Aile Hekimliğinin de Sona Erdirilmesi Gerektiğini İfade Etti.

Ttb:

- Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, Genel Sağlık Sigortası'nın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi üzerine aile hekimliğinin de sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

ANKARA(ANKA)–Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Gençay Gürsoy, Genel Sağlık Sigortası'nın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi üzerine aile hekimliğinin de sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gençay Gürsoy, TTB'de yaptığı basın toplantısında Anayasa Mahkemesi'nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın bazı maddelerinin iptali yönünde verdiği kararı değerlendirdi.

Gürsoy, Sosyal Güvenlik Reformu'nun çöktüğünü belirterek, mahkeme kararının ardından Sağlıkta Dönüşüm Programı derhal durdurulmasını istedi.

"Bu kararla birlikte "sosyal güvenlikte tek çatı, tek norm sağlamak" gerekçesiyle çıkarılan SSGSS Yasası'nın ana gövdesi hükümsüz hale gelmiştir. Bu gerçek ortada iken, Yasa'nın iptal edilmeyen hükümlerinin uygulanmaya başlanması sosyal güvenlik sisteminde geri dönülmesi imkansız hak kayıplarına, eşitsizlik ve adaletsizliklere ve büyük bir kaosa yol açacaktır" diyen Gürsoy, sağlıkta dönüşüm programının bir ayağı olan aile hekimliği pilot uygulamalarının da sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Kararla birlikte ayakta muayenede hekim ve diş hekimi muayenesi için alınacak "katılım payı" ve 18 yaş altı ile 45 yaş üstündeki sigortalıların diş protezleri tutarının yüzde 50'sinin ödenmesine dair hükümlerin de iptal edildiğine değinen Gürsoy artık uygulamaların hiçbir yasal dayanağı kalmadığını belirtti.

GSS'nin kendi başına bir düzenleme olmadığını söyleyen Gürsoy "AKP Hükümeti'nin Sağlık Reformu'nun olmazsa olmaz bir bileşeni, temel düzenlemesidir. GSS'nin hayata geçirilemediği koşullarda bu programın diğer bileşenlerinin uygulanma şansı yoktur" dedi.

Genel Sağlık Sigortasının hukuki alt yapısının çöktünü belirten Gürsoy mahkeme kararı ile birlikte gerçeklerin görüldüğünü söyledi. Gürsoy şöyle devam etti:

"Söz konusu maddeler GSS ile ilgili temel düzenlemeler arasında yer almaktadır. Mahkeme'nin iptal kararıyla 'bütün vatandaşların yanı sıra Türkiye'de bir yıldan daha uzun süre yaşayanlar, vatansızlar ve sığınmacıları' kapsayacağı iddia edilen GSS'nın hukuki altyapısı çökmüş bulunmaktadır. Bu durumda GSS'nin uygulanması mümkün değildir. Aksi yöndeki yorumlar ve zorlamalı uygulamalar farklı statüde çalışmakta olup aynı sosyal güvenlik sistemine dahil olan sigortalılara tamamen farklı norm ve standartlarda sağlık hizmeti verilmesi gibi büyük bir karmaşaya sebep olacaktır."

Hükümete seslenen Gürsoy biran önce yanlıştan dönülmesini istedi. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hiçbir geleceği kalmadığını kaydeden Gürsoy Düzce, Bolu, Eskişehir, Denizli ve Edirne'de uygulanan aile hekimliği uygulamasına da biran önce son verilmesi gerektiğini söyledi. Gürsoy "Kamucu bir sağlık anlayışı ile sağlık ortamı yeniden düzenlenmelidir. Türk Tabipleri Birliği böyle bir çabanın içinde yeralmaya hazırdır" diye konuştu. (ANKA)

Kaynak: ANKA