TSK'dan, Astsubayların Özlük Hakları ile İlgili Açıklama

TSK'dan, Astsubayların Özlük Hakları ile İlgili Açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bazı basın ve yayın organlarında son dönemde sık sık yer almaya başlayan muvazzaf ve emekli astsubayların özlük hakları ile ilgili haber ve yorumların doğru olmadığını belirterek, yazılı bir açıklama yaptı.

TSK'dan, Astsubayların Özlük Hakları ile İlgili Açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bazı basın ve yayın organlarında son dönemde sık sık yer almaya başlayan muvazzaf ve emekli astsubayların özlük hakları ile ilgili haber ve yorumların doğru olmadığını belirterek, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Birbiri ile kıyaslanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin eşitsizlik veya adaletsizlik olarak nitelendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır. Bu arada Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin TSK'nın çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"SORUMLULUK VE YETKİLER PAYLAŞTIRILMIŞTIR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Dünyanın diğer ordularında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri de; statü, görev ve sorumlulukları mevzuat ile belirlenmiş, personelin hiyerarşik bir emir komuta yapısı içerisinde görev yaptığı, büyük bir kurumdur. Statü hukukuna dayalı görev bölümü; subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve er şeklinde oluşturulmuş, buna uygun olarak sorumluluk ve yetkiler paylaştırılmıştır. Bu statülerden birine talep, aranan kriterlere bağlı olarak kişilerin kendi tercihidir. Benzer yapılar resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlarda da mevcuttur. Bu açıdan; birbiri ile kıyaslanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin eşitsizlik veya adaletsizlik olarak nitelendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır."

"DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLMEKTEDİR"

"Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler; yüce devletimizin sağladığı imkanlar, ülkemizin şartları ve askerlik mesleğinin kuralları dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ilgili makamlara teklif edilmektedir."

"KURULUŞ AMAÇ VE ÇALIŞMA ALANININ TAMAMEN DIŞINDA"

"Bu arada, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin de bazı medya organlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir."

"ASTSUBAYLARIN ÖZLÜK HAKLARI"

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan astsubaylarımızın özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip oldukları yetkiler konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

Terörle mücadelede aynı görevi yapan personele ödenen tazminatlar, statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda artırılmıştır.

Mahrumiyet bölgeleri ile patlayıcı madde imhası gibi riskli ve özellikli görevlerde çalışan personele, statü ayrımı yapılmaksızın tazminat verilmiştir.

Subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı verilmiştir.

Yurt dışı daimi ve geçici görev kadroları ile yurt içi ve yurt dışı lisan kurslarının kontenjanı artırılmıştır. (Yurt dışı sürekli görev kontenjanı 57'den 111'e çıkarılmıştır.)

Sicil verme yetkileri artırılmıştır.

Subaylara verilen üst düzey karargah eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır.

Astsubaylıktan subaylığa geçişte yüzde 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren yüzde 25'e çıkarılmıştır."

YETKİLİ MAKAMLARA TEKLİF EDİLENLER

"Bunun yanı sıra, yetkili makamlara teklif edilenlerden önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir.

Astsubayların 1'nci derecenin 4'üncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması,

Yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının, birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (Aylık yaklaşık 385 TL),

Halen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi,

Mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi,

Astsubaylara verilebilenler de dahil olmak üzere tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması,

Sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesi."

"DÜZENLEMELER TİTİZLİKLE YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK"

TSK'nın yaptığı açıklamanın sonunda şöyle denildi:

"Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri; birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakar ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkanları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dahilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir."

(MV/SS) - Ankara