Transtürk Holding, Borsa İstanbul'dan Çıkarıldı

Borsa İstanbul, Transtürk Holding AŞ'nin paylarının borsadan çıkarılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul, Transtürk Holding AŞ'nin paylarının borsa kotundan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

BORSA İSTANBUL, KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Transtürk Holding AŞ'nin, öz sermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23-1/f bendi kapsamında ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle aynı maddenin 1/d bendi kapsamında paylarının kottan çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi.