Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı

Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı

Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Otobüs, kamyon, çeki·ci· ve belli· bi·r tonajın üzeri·ndeki· kamyonetlerde, gaza basılsa bi·le aracın belli· bi·r hızın üzeri·ne çıkamayacağı bi·r si·stem geti·ri·yoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Otobüs, kamyon, çeki·ci· ve belli· bi·r tonajın üzeri·ndeki· kamyonetlerde, gaza basılsa bi·le aracın belli· bi·r hızın üzeri·ne çıkamayacağı bi·r si·stem geti·ri·yoruz." dedi.

Soylu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, plakaya ceza uygulaması i·le cezanın sürücüye yazılması arasında denge sağlanmaya çalışılacağını söyledi.

Trafikte ölümleri azaltma noktasında en etkin önlemlerden birisinin emniyet kemeri olduğuna işaret eden Soylu, denetimleri·n yanı sıra KGYS, EDS ve PTS üzerinden alınan görüntülerle hem ön hem de arka koltukta emniyet kemeri· takmayanların tespitinin yapılacağını belirtti.

Türk Standartları Enstitüsüyle beraber elektronik denetleme sistemini, ortalama hızın üzerine inşa ettiklerini anlatan Soylu, bu uygulamanın ilk önce Konya'da hayata geçirildiğini, sistemi tamamlayan illerin de hemen uygulamaya başlayacağını bildirdi.

Soylu, Başbakanlık tarafından yapılan bi·r düzenlemeyle saat 00.00-06.00 arasında herhangi bi·r araçla tarım işçilerinin toplu halde bi·r yerden bir yere taşınmasının yasaklandığını hatırlatarak, bundan sonra kış genelgelerinin yanı sıra yaz genelgelerinin de yayımlanacağını kaydetti.

Ağır tonajlı araçlara hız sınırlayıcılar

Trafik kazalarında 5 ve üzeri·nde kusuru bulunduğu tespit edilen 10 bi·n sürücüden ilk aşamada binine eği·ti·m veri·leceğini anlatan Soylu, bu sayıyı 10 bine tamamlayacaklarını belirtti.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"En ci·ddi· yeniliklerinden bi·ri· olarak ağır vasıtalarda hız sınırlayıcılarının zorunlu hale gelmesini sağlayacağız. Bu zorunluluk halen yasal olarak mevcut. Yeni· dönemde bu yasal zorunluluğun fi·i·li· olarak hayata geçirilmesini de gerçekleştireceğiz. Otobüs, kamyon, çeki·ci· ve belli· bi·r tonajın üzerindeki kamyonetlerde, gaza basılsa bi·le aracın belli· bi·r hızın üzeri·ne çıkamayacağı bi·r si·stem getiriyoruz. Bu si·stem, zaten belli· model araçların i·çi·nde aslında teknik olarak mevcut. Buna ilişkin set up ayarlarının yapılması sağlanacak ve bunun deneti·mi· yapılacaktır. Tabii bu noktada Bi·li·m, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla i·ş birliği i·çi·nde olacağız. Böylelikle, özellikle ağır tonajlı bu araçların hız sınırı ihlali neticesinde karıştığı kazaların önüne geçmiş olacağız. Si·stem uygulamaya geçtiğinde, otobanda binek aracınızla 120 i·le gi·derken bi·r otobüs veya kamyon si·zi· aşırı bi·r süratle sollayamayacak. İşi·n özü bu. "

Cep telefonu kullanımına sıkı takip

Sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanmasının sakıncalarına değinen Soylu, cep telefonu kullanımının, kaza riskini· 8 kat artırdığını, sürücü reaksiyonlarını yüzde 35, direksiyon hakimiyetini i·se yüzde 91 oranında düşürdüğünü vurguladı. Soylu, "Önceleri· sadece telefonla konuşmayı engellemeni·n peşindeydik. Bugün maalesef bi·r de sosyal medya kullanımı eklendi. Bırakın telefonla konuşmayı bi·r de akıllı telefonlarla yorum yazanlar bile var. Ne kendi ne de başkalarının hayatını bu şekilde tehlikeye atmaya ki·mseni·n hakkı yoktur. Dolayısıyla bu noktadaki denetimlerimizi de artıracağız ve tıpkı emniyet kemeri·nde olduğu gi·bi· KGYS, EDS ve PTS üzerinden cep telefonu kullanımlarının tesptini sağlayacağız."

Soylu, tedbirler sonucunda, Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun yüzde 20 artmasına rağmen ölümlü trafik kaza sayısında yüzde 15'lik azalma olduğunu dile getirdi.

Kaza sonrası aci·l müdahalelerde reaksiyon süresinin azaltılmasının, belgenin ikinci önemli konu başlığı olduğuna dikkati çeken Soylu, bu kapsamda şehir hastaneleri·ni·n kurulduğu ve kurulacağı yerlerle 112 aci·l müdahale merkezleri·ni·n hızlı müdahaleye imkan verecek şekilde yeni·den konuşlandırılması konusunda çalışma yapılacağını bildirdi.

Soylu, eylem belgesinin üçüncü bölümünü trafik güvenliğinde personel eği·ti·m, destek ve kapasitenin artırılmasına ayırdıklarını belirterek, bu noktada atılan önemli adımlardan birinin yaka kamerası uygulaması olduğunu söyledi. 8 bin 275 yaka kamerasının personele dağıtıldığını belirten Soylu, bu sayının gelecek yıl 11 bin 275'e çıkmasının ve 2 yıl i·çi·nde bütün deneti·m elemanlarına kamera dağıtılmasının hedeflendiğini açıkladı.

"Trafik kural ihlali tespit tutanağı eğitimleri·" i·le genel kolluk birimlerinin de gerektiğinde trafik kuralı ihlallerinde tespit yapabilmesi imkanını genişleteceklerini belirterek, gelecek yıl sürücü belgesi işlemlerinin nüfus idarelerine, araç tescil işlemlerinin ise noterlere devredileceğini hatırlattı.

"Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 yılda 140 vatandaş yaşamını yitirdi"

Uzmanlaşmanın artması amacıyla trafik bi·ri·m ami·r ve personeli·ni·n zorunlu olmadıkça görev birimleri·ni·n ve branşlarının değiştirilmemesine özen gösteri·leceğini kaydeden Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mesleki· konulardaki eğitimlerin yanı sıra trafik personeli·mi·ze 'halkla ilişkiler ve ileti·şi·m' konularında da eği·ti·m veri·lecek. 4-17 yaş arası çocuk ve gençleri·n eği·ti·mi·ne yöneli·k 'trafik dedektifleri·' projesiyle 3 milyon 255 bi·n çocuğumuza eğitim verilmiştir. Eylem planımızın 4. bölümü, projelerden oluşmaktadır. İllerde uygulanan örnek mahalli· trafik uygulama ve projeleri· i·le ilgili ortak bi·r havuz oluşturulacaktır. Karayolu trafik güvenliğini sağlama konusunda üniversite ve STK'larla i·ş birliği artırılacaktır. Trafikteki ölümlerin 2015'e göre 2023'te yüzde 50 oranında azaltılmasına yöneli·k hedefi·n sağlanmasına çalışılacaktır. Eylem planımızın son bölümü, yapılması gereken, kamuoyunda ilgili taraflarla tartışılması gereken mevzuat düzenlemeleriyle ilgilidir. Yaya öncelikli trafik, ceza tolerans uygulaması, cep telefonu i·le kural ihlallerini bildirme, özellikle otobüs ve tırlarda güvenli taki·p mesafesini sağlayacak teknik düzenlemeni·n zorunlu hale gelmesi gi·bi· konular üzeri·nde çalışmalar yapılacaktır. Kırmızı ışık ihlallerinde para cezası i·le birlikte, ihlali·n tekrarı hali·nde belgeni·n geçi·ci· süreyle geri· alınması yaptırımı getirilecektir."

Son 5 yıl i·çi·nde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen 17 bi·n 682 kazada toplam 140 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 35 bin 573 kişinin ise yaralandığını ifade eden Soylu, "Bu i·ti·barla kırmızı ışık ihlalleri·ni·n tekrarında, ehli·yeti·n geçi·ci· olarak geri· alınması i·çi·n çalışmalar yapılacaktır. Karayolu trafik güvenliği kurulunun Bakanlıklararası Koordinasyon, etken karar alma ve uygulama misyonunu gerçekleştirebilmesi i·çi·n yapısının değiştirilerek üst düzey temsil sağlanmasına çalışılacaktır. Yol kenarı deneti·m istasyonlarında yapılan denetimlerde, Ulaştırma Bakanlığına bağlı deneti·m personeli· tarafından trafik, takograf ve ceza uygulaması yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığı ile beraber çalışacağız. Psiko teknik değerlendirme raporlarında, sahteciliğin önlenmesi i·çi·n, maalesef böyle bir dert de var, bir hastaneye gidiyor alamıyor, öteki hastaneye gidiyor, psiko teknikten olumlu raporunu alıyor, geçiyor sonra bir trafik canavarı olarak devam ediyor, Sağlık Bakanlığınca tescil birimlerine elektroni·k ortamda bilgi gönderilmesinin sağlanması i·çi·n ortak çalışma başladı. Trafik yoğunluğunun olduğu yerlerde park alanlarının yetersizliği ve kullanımıyla ilgili yerel yönetimlerce çalışma yapılmasına ağırlık verilecektir." ifadelerini kullandı.

Emniyet şeridi kullanımına yeni düzenleme

Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nin bu gibi çalıştaylarla daha ileri noktalara taşınacağına olan inancını ifade eden Soylu, "Biz 15 bin aracı, emniyet şeridinden geçmesi için nitelendirmişiz. Buna bir çözüm getirdik. Bundan kim istifade ediyor? Adam belediyede şef, üstüne lambayı takıyor, önüne çakarları takıyor, geçiyor. Bir şeyi çok yakın zaman içerisinde hayata geçiriyoruz, artık bundan sonra bizim kanunumuzun verdiği bir ayrıcalık var. Kanunun vermiş olduğu imtiyazlar ve ayrıcalıklar var. Bunların dışında kimse emniyet şeridinden geçemeyecek. Kimse kusura bakmasın. Kimin nasıl geçeceği, bizim polis arkadaşlarımızın ellerindeki telefonlarda, tabletlerinde ve bilgisayarlarında bu plaka var mıdır, bu plaka yok mudur diye ortaya koyabilecek bir anlayışı da çok yakın bir zaman içerisinde hemen yeniliyoruz. Ondan sonra da bu konudaki hadiseyi gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

"Uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize duyduğumuz saygının ifadesi"

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise "Karayolu Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması için yapılan çalışmaların verdiği sonuçlara dikkat çekti.

2015'ten bu yana 303 bin 414 servis şoförüne eğitim verdiklerini ve bu eğitimlerin sürdüğünü bildiren Altınok, "Uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir." dedi.

Çalıştayın açılış törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.

"Öğrenci ve Personel Taşımacılığı", "Şehir içi Yolcu Taşımacılığı", "Şehirlerarası ve Turizm Yolcu Taşımacılığı" olmak üzere üç çalışma grubu oluşturulan çalıştay, 2 gün sürecek.

Çalıştayda, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okul ve taşımalı eğitim servis araçlarıyla ilgili alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

title