Trabzon: Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti' Konulu Toplantı

Trabzon: Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti' Konulu Toplantı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (Ttso) Tarafından Düzenlenen 'Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti' 2006 Yılı Değerlendirme Toplantısı Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın da Katılımıyla Yapıldı.

Trabzon: Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti' Konulu Toplantı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenen 'Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti' 2006 yılı değerlendirme toplantısı Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın da katılımıyla yapıldı.

TTSO'da yapılan toplantıya Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, Trabzon milletvekilleri, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren, bazı siyasi partilerin il başkanları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Trabzon'un sorunlarıyla ilgili toplantılarının bundan sonra 6 ayda bir ve önceden belirlenecek bir gündem doğrultusunda yapılmasına karar verildi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren, toplantı sonrasında alınan kararlarla ilgili bir açıklama yaptı. Toplantıda şehrin genişlemesini ve büyümesini sağlayacak olan Güney Çevre Yolu ile ilgili değerlendirmeler yapıldığını belirten Eren, proje çalışmaları devam eden yolun bir program dahilinde ele alınması ve 2007 yılında temelinin atılması için çalışmalar yapılmasının gündeme alındığını söyledi. Toplantıda Trabzon'da Kamu Sabit Sermaye yatırımlarının son 10 yılının da değerlendirildiğini kaydeden Eren, "Buna göre Trabzon'da 2005 yılında yapılan kamu harcamaları 22 kat artarak 383 milyon YTL'ye, 2006 yılının ilk 9 ayında da 23 kat artış göstererek yaklaşık 391 milyon YTL'ye ulaştı. 2005-2006 yıllarında Trabzon'da yapılan kamu harcamalarının önceki 8 yılın toplamına eşit olduğu belirlenerek, 2006 yılının ilk 9 ayında yapılan harcama Cumhuriyet tarihinde Trabzon'da yapılan en yüksek oranlı Kamu Sabit Sermaye yatırım harcaması olup, yapılan projelerde ise ilk 2 sırayı ulaşım ve sağlık sektörlerinin aldığı görüldü" dedi.

Mevcut Tanjant Yolu'nun trafik sorununa çözüm getirmediği için ikinci bir tanjant yolunun yapımına ihtiyaç olduğu ve bunun Güney Çevre Yolu Projesi ile birlikte yürütülmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağlandığını aktaran Eren, Trabzon'un şehir trafiğini rahatlatacak olan Raylı Sistem için değerlendirmeler yapıldığını, ulaşımla ilgili mevcut projelerin tamamlanarak çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Toplantıda Trabzon'un büyükşehir belediyesi olması için çalışmaların yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Eren, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili önemli mesafe kaydedildiğini, TOKİ ile yapılan işbirliğiyle bu konunun verimli bir şekilde değerlendirildiğini ve Çömlekçi ve Esentepe mahallelerinde de aynı çalışmaların başlatılacağını söyledi.

KTÜ bünyesinde açılan ve açılacak olan yüksekokul, yeni fakülteler ve yeni birimler ile ilgili olarak değerlendirmeler yapıldığını da kaydeden Eren, "Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmalar, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen araştırma projeleri ve yeni yapılanma konusunda toplantıda bilgi verildi. Hazırlanan toplam 238 projeden 38'inin Trabzon ve bölgeye yönelik olduğu belirlenirken, KTÜ'nün son çalışmaları ve hedeflerinin, ilimizin kongre ve konferanslar merkezi ile eğitim ve sağlık merkezi olması yönünde memnuniyet verici gelişmeler olarak değerlendirilmiştir" diye konuştu.

Zağnos ve Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi ve diğer gerçekleştirilen toplu konut projelerinin de değerlendirildiğini belirten Eren, Trabzon'a bu projeler kapsamında 200 trilyon lira yatırım yapılmasının planlandığını ve bunun yüzde 50'sinin verildiğini ifade etti.

Toplantıda Trabzon'daki asayiş olaylarının da ele alındığını ifade eden Eren, kent asayişinde endişeye mahal verecek bir durumun olmadığı vurgulanarak son 1 yıl içinde faili meçhul olay sayısında önemli ölçüde azalış olduğunu söyledi.

Beşikdüzü OSB'de arsa tahsisi yapılmaya başlandığını da belirten Eren, 2007 yılı sonuna kadar fabrikaların üretime geçebilmesi için hala eksik olan altyapının tamamlanması, Vakfıkebir OSB'nin kamulaştırma ederinin tamamlanması ve Akçabaat OSB'nin gündeme alınmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eren, toplantıda ele alınan diğer konuları da şu şekilde sıraladı:

"Turizm master planı içinde bölgedeki balıkçı barınaklarının yat limanı olarak değerlendirilmesine karar verildi. Sarp-Batum Demiryolu Projesi'nin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Tarımsal üretimin teşvik edilmesi gündeme getirildi. Yaş sebze meyve ihracatının en fazla yapıldığı 3. kapı olan Trabzon'da tarımsal üretim ve özellikle tatlı su balıkçılığının geliştirilmesinin yararlı olacağı ifade edildi.

Maliye Bakanlığı'nın yetkisinde bulunan ÖTV'siz yakıt konusunda Sarp Sınır Kapısı'nın da kapsam içine alınması gündeme getirildi. Trabzon Gümrüğü'nün ihtisas gümrüğü yapılmasının önem arzettiği konusunda görüş birliğine varıldı. Atasu-Galyan Su Projesi'nin bitirilebilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Projeye 2007 yılında büyük miktarda ödenek verileceği belirtildi. İhalesi tamamlanan tersanenin 25 Kasım'da temelinin atılacağına bilgi edinildi."