Trabzon Baro Başkanı Şentürk: Yarsav Başkanı'nın Açıklamalarını Etik Değil
Haberler » Güncel » Haber

Trabzon Baro Başkanı Şentürk: Yarsav Başkanı'nın Açıklamalarını Etik Değil

Trabzon Baro Başkanı Avukat Mehmet Şentürk, Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun Ergenekon Soruşturmasıyla İlgili Yaptığı Açıklamaları Etik ve Doğru Bulmadığını Söyledi.

Trabzon Baro Başkanı Şentürk: Yarsav Başkanı'nın Açıklamalarını Etik Değil

Trabzon Baro Başkanı Avukat Mehmet Şentürk, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun Ergenekon soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları etik ve doğru bulmadığını söyledi.

Şentürk, Cihan muhabirine yaptığı açıklamada, bir hukukçunun, bir hukuk kurumunun veya hukuki sorunlarla uğraşan bir sivil toplum kuruluşunun, hukuka aykırılıkları dile getirirken bir başka hukuk kuralını ihlal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hukuka, hukukçuya ve yargıya güvenmek, saygı duymak, kararları üzerinde hukuki süreç dışında başka bir tartışma yol ve yöntemi benimsememek gerektiğine vurgu yapan Şentürk, bunun dışında yapılacak her türlü tutum ve davranışın, hukuka aykırı bir tutum ve davranış olacağını belirtti.

Son dönemde soruşturulan ve kovuşturulan kişilerin kimlikleri ve özgeçmişleriyle ilgili olarak hukuk camiasında, hukukçular tarafında fakat hukuka uygun olmayan görüşler ortaya konduğunu anlatan Şentürk, bunun temel sebebinin 5237 sayılı TCK'nın 285. maddesindeki gizliliğin ihlali olduğunu dile getirdi.

Bu konuda basına, hukukçulara ve siyasetçilere büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Şentürk, "Bu maddenin ihlali tartışmaları da getirmektedir. Tabi 285. maddedeki gizliliğin ihlali bir hukuka aykırılık, bir yanlıştır. Bu yanlış üzerinden tamamen görsel ve duyumsal faaliyetlere dayanarak yorum yapmak daha da büyük bir yanlıştır. Soruşturma dosyasını bilen veya bilmeyen herkesin lehte veya aleyhte tavır takındığını görüyoruz. Aslında hukukçuların ve hukuk camiasının herkesten daha duyarlı olarak, taraf olarak değil, taraflı olarak değil; bizzat soruşturmayı yürüten hukuk kurumlarının, kendi hak, yetki ve inisiyatiflerine konunun bırakılarak sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için zemin oluşturma mecburiyetleri var." diye konuştu.

Anayasa ve yasaların yürütülmekte olan bir davayla ilgili olarak mahkemeleri ve hakimleri etkileyecek, baskı unsuru oluşturabilecek ve çeşitli hukuk sapmalarına neden olabilecek her ihtimali yasakladığını hatırlatan Şentürk, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Öncelikle ve özellikle hukukçuların hukuk devletine inanma, saygı duyma ve hukukçu olmanın gereği olarak bu tür olaylarda çok daha dikkatli, çok daha özenli, çok daha duyarlı davranma mecburiyetleri vardır. Eğer hukukçular, Anayasanın ve yasaların yasakladığı konularda görüş, düşünce ve rey belirlerse veya kamuoyunun yanlış anlayacağı şekilde tepki ortaya koyarlarsa, onları örnek alan toplum bireylerinin daha ne büyük hatalar yapacağını düşünmek bile istemiyorum. O yüzden yargıya güvenmek, yargının doğruya ve adaletin tecellisi ve maddi gerçeği ulaşma konusunda en iyiyi yapacağımıza olan inancımızı ortaya koymak durumundayız. Herkesin yargıya güvenini ortaya koyması, hak ve hukuk ihlallerini kişilerin dünya görüşleri ve siyasi düşüncelerine göre değil; herkes için eşit ortaya koyma mecburiyetleri vardır." ifadelerini kullandı.

HUKUKA AYKIRILIK VARSA, HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ORTAYA KONMALI

Hukuka aykırılıklar varsa bunların yine hukuka uygunluk içerisinde ortaya konulması gerektiğini ifade eden Şentürk, "Ortada bir hukuka aykırılık varsa bunun ortaya konması, dile getirilmesi bir başka hukuk kuralını ihlal etmeden olmalıdır. Hele hele hukukçuların bu konuda azami özen göstermeleri gerekir." diye konuştu.

Şentürk, YARSAV Başkanın açıklamaların bir hukuki ihlal olup olmadığı sorusuna, "En azından etik ve doğru değil. Sonuçta bir fiilin hukuka aykırılığı noktasında, suç oluşturup oluşturmadığı noktasındaki düşünce savcılara ait bir değerlendirmedir. Fakat ben etik ve hukuka uygun bulmuyorum. Hukuk etiği açısından yanlış buluyorum." cevabını verdi.

(CİHAN)