Torba Tasarı TBMM Genel Kurulunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan "torba kanun" tasarısıyla telekom sektörü ile başta Hazine Müsteşarlığı olmak üzere kamu kurumları arasında ihtilafların kanuni sulh yöntemiyle çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını belirterek, "Burada herhangi bir şekilde...

Torba Tasarı TBMM Genel Kurulunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan "torba kanun" tasarısıyla telekom sektörü ile başta Hazine Müsteşarlığı olmak üzere kamu kurumları arasında ihtilafların kanuni sulh yöntemiyle çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını belirterek, "Burada herhangi bir şekilde kimseye af getirmiyoruz. Herhangi bir şekilde, kimsenin kamuya ödeyeceği bir paradan, kesinleşmiş bir alacaktan vazgeçmiyoruz." dedi.

Ağbal, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulundaki, görüşmeleri sırasında hükümet adına konuştu.

Tasarının yatırımcılar, ihracatçılar ve sanayiciler gibi toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler içerdiğini belirten Ağbal, asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme yaptıklarını, bu düzenlemeyle devletin 1 milyar liralık vergi gelirinden vatandaşın lehine vazgeçtiğini söyledi.

Ağbal, istihdam ve yatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yeni kolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadele, köyden mahalleye dönüştürülen büyükşehir belediyesi sınırları içindeki esnafa yönelik muafiyetlerin 2020'ye kadar devam etmesini sağladıklarını, 2018 yılı için ödenecek Emlak Vergisi değerine esas arsa ve arazi metrekare değerlerinin aşırı yükseltildiğine dair şikayetler üzerine yeniden düzenleme yapıldığını anlattı.

Vergiden muaf kooperatiflerin iktisadi işletme kurmaları ya da bir şirkete ortak olmaları halinde vergi muafiyetlerinin devam etmesini sağlayacak düzenlemeyle de kooperatiflerin iktisadi hayatın içinde daha fazla rol almasını amaçladıklarını dile getiren Ağbal, FATİH Projesi'ne, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin taşınmaz satış kazançlarına vergi istisnaları getirdiklerini kaydetti.

Naci Ağbal, vergi mükelleflerine dönük önemli iyileştirmeler yaptıklarını, vatandaşların vergi dairesine gitmeden bütün iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapmasını sağlayacaklarını ifade ederek, vergi borcunu ödemeyen mükellefe borcunu ödemesi için tanınan 7 günlük sürenin 15 güne çıkartıldığını, Hazinenin 2017 yılındaki borçlanma limitini 37 milyar lira artırdıklarını söyledi.

"MTV düzenlemesi, vergi adaleti açısından çok doğru"

Ağbal, "Binek otomobillerin vergilendirilmesinde yeni sisteme geçiyoruz. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesabında aracın motor silindir hacmi, aracın yaşı esas alınarak biz vergi tutarlarını belirliyoruz. Halbuki araçların fiyatları birbirinden çok farklı. 50 bin liraya da araba var, 300 bin liraya da araba var, ikisinin de motor silindir hacmi eğer 1600 cc ise ikisine de bin 294 liralık vergi ödüyoruz. Vergi adaleti bakımından son derece doğru bir düzenleme yapıyoruz. Aracın değeri daha fazlaysa aracın MTV'sinin artırılmış ödemesi lazım." diye konuştu.

Özel İletişim Vergisi konusunda da önemli bir düzenleme yaptıklarını vurgulayan Ağbal, "Cep telefonlarında Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 25, sabit telefonlarda Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 15. Düzenlemeyle Özel İletişim Vergisi oranını yüzde 7,5'a düşürüyoruz. Dolayısıyla sabit telefon ve cep telefonu kullanıcıları bakımından önemli vergi indirimine gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

Elektronik haberleşme sektörüyle ilgili birçok meseleyi çözen önemli düzenlemeler yaptıklarını, sektörün önünü açacak şekilde belirsizlikleri ortadan kaldırdıklarını, kamu ile şirketler arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak bir yapılandırma düzenlemesi yaptıklarını anlatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Telekom sektörü ile başta Hazine Müsteşarlığı olmak üzere kamu kurumları arasında ihtilaflar var, mahkemelerde devam eden ihtilaflar var, Danıştayda veya idare mahkemelerinde devam eden ihtilaflar var. Bu ihtilaflarla ilgili bu yasal düzenlemede bir maddemiz var. Burada herhangi bir şekilde kimseye af getirmiyoruz. Herhangi bir şekilde, kimsenin kamuya ödeyeceği bir paradan, kesinleşmiş bir alacaktan vazgeçmiyoruz. Yani bir vergi affından bahsedebilmek için kanunlarla kesinleşmiş, ödenmesi mecburi hale gelmiş bir verginin veya bir kamusal yükümlülüğün olması lazım. Halbuki bizim burada getirdiğimiz düzenlemeyle, henüz kesinleşmemiş, yargıda devam eden ihtilafları aslında bir noktada kanuni sulh yöntemiyle çözmüş oluyoruz.

Genel Kurula getirdiğimiz bu yasal düzenlemede Hazine payına ilişkin kamusal yükümlülüklerde, Hazineye ödenmesi gereken alacaktan aslında hiçbir indirim yapmıyoruz, alacağın aslının tamamını alıyoruz. O açıdan, bu yeniden yapılandırmayla getirdiğimiz düzenleme alacağın aslını tamamen alma üzerine kurulmuş bir sistem. Gecikme zammı yerine yurt içi ÜFE oranında hesaplanmış gecikme faizi alıyoruz. Bundan önceki bütün yapılandırma kanunlarında da zaten aynı düzenlemeyi yapıyoruz. Cezalardan vazgeçiyoruz. Buradaki yaptığımız çalışmalara göre 1 milyar liradan fazla bir Hazine alacağını da böylelikle tahsil etmiş olacağız."

Ağbal, kayıt dışı tütün ticaretini yapanlar için cezalar getirildiğini, tütün üreticilerinin korunduğunu, kanun tasarısıyla bu tütün üretimini yapmalarını, ürettikleri tütünü kooperatifler vasıtasıyla ticari olarak değerlendirilmesinin önünü açtıklarını belirtti.

Turizm sektöründe Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan turizm tesislerinin kullanıcılarına, irtifak hakkı sözleşmesi lehtarlarına sözleşmelerini 49 yıla kadar uzatma imkanı getirdiklerini ifade eden Ağbal, "Bu düzenleme turizm sektörünün önünü açacak, turizm yatırımlarını artıracak, Türkiye'deki turizmi dönüştürecek son derece önemli bir yapısal düzenleme. İnşallah bu düzenleme sayesinde Türkiye'deki, Akdeniz'de ve Ege Bölgesi'ndeki tesisler başta olmak üzere, bütün bu tesisler yenilenecek, yeni yatırımcılar gelecek ve Türkiye turizmi daha da büyüyecek." dedi.

Arazi toplulaştırması hızlandırılacak

Ağbal, organize sanayi bölgelerinde, serbest bölgelerde, endüstri bölgelerinde genişleme ihtiyacı varsa bu alanlar içinde kalan meralardan ot bedelinin alınmamasını düzenlediklerini, Merkez Bankasının döviz riskini takip edebilmesini sağlamak amacıyla bilgi toplamasının önünü açtıklarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun birçok düzenlemesine tabi olmaksızın "kitle fonlaması" denilen platformlar üzerinden tasarrufların değerlendirilmesinin önünü açtıklarını anlattı.

Genel aydınlatma giderlerinin gelecek 3 yıl Hazine tarafından karşılanmasının öngörüldüğünü, sulama birliklerinin TEDAŞ'a olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayacak düzenleme getirdiklerini, vatandaşların Hazineye ait olup da tarım arazisi olarak kullandığı yerleri satın almasını sağlayacak değişiklik yaptıklarını belirten Ağbal, arazi toplulaştırmasını hızlandıracak düzenlemelerin de hayata geçirileceğini söyledi.

Ağbal, terörle mücadele kapsamındaki istihdamda 45 yaş sınırlamasının kaldırıldığını, Terörle Mücadele Kanunu'na göre, hayatını kaybedenlerin anne-baba ve kardeşlerine tanınan istihdam hakkını kullanmamaları durumunda bu hakkı şehidin eşi veya çocukları tarafından kullanılmasını sağladıklarını ifade etti.

Ağbal, tasarıyla elektronik ticarete ilişkin düzenlemelerin yanı sıra MASAK'ın idari ve insan kaynakları kapasitesini artırmaya yönelik düzenlemeler getirdiklerini kaydetti.