Toprak Koruma Kanunu yürürlükte

Toprağın korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak arazi kullanımının sağlanmasını hedefleyen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Toprak Koruma Kanunu yürürlükte

Kaynak: Hürriyet