Toplu Görüşmelerin 4. Turu Sona Erdi

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Kamu Çalışanlarının Grevli ve Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı Konusunun Bir Anayasa Değişikliği Kapsamında Değerlendirilmesi için Görüş

Toplu Görüşmelerin 4. Turu Sona Erdi